Artikelen door Annemarie

AVENGERS SHAREHOLDERS ENDGAME

The endgame is up to Mother Earth, who fiercely opposes what is done to her. Bringing the female energy into the world, which has been suppressed for centuries by hard and male, as the Roman Catholic with celibacy and excesses shows, extremism. Money laundering? Forget it: next time Hans Wijers will no longer be there, […]

WREKERS AANDEELHOUDERS EINDPEL

Het eindspel is aan Moeder Aarde, die zich hevig verzet tegen wat haar wordt aangedaan. De vrouwelijke energie in de wereld brengen, die eeuwenlang hard en mannelijk is onderdrukt, zoals de RK met celibaat en uitwassen laat zien, extremisme. Witwassen? Vergeet het maar: de volgende keer zit Hans Wijers er niet meer, maar is in […]

CROSS THINKING AND ACCELERATING GIVES NEW ENERGY

Circularity, sustainable construction, innovation, transformation and renovation, energy, including hydrogen. Three rooms full of new energy in three days Building Holland in Amsterdam Rai, 9 ™ 11 April 2019. Sustainable living and entrepreneurship, building in a new economy is sharing knowledge and inspiration. Knowledge is power, knowledge sharing is given more power. The Power of […]

DWARSDENKEN EN VERSNELLEN GEEFT NIEUWE ENERGIE

Circulariteit, duurzaam bouwen, innovatie, transformatie en renovatie, energie, w.o. waterstof. Drie zalen vol nieuwe energie in drie dagen Building Holland in Amsterdam Rai, 9 ™ 11 april 2019. Duurzaam leven en ondernemen, bouwen in nieuwe economie is delen van kennis en inspiratie. Kennis is macht, kennis delen is kracht. De Kracht van Bewustzijn verspreidt zich […]

NEW ECONOMY 2019

PREPARE FOR A NUMBER OF BELLY YEARS. Until 2024 it will certainly take some time before the crystal of the new economy has formed, has crystallized. In 2018, Kate Raworth inspired us with the ‘Donut Economy’, a round donut with a gap to indicate boundaries. There are many false ideas about the growth of the […]

Nieuwe Economie 2019

BEREID JE MAAR VOOR OP EEN AANTAL WOELIGE JAREN. Tot 2024 zal het zeker duren voordat het kristal van de nieuwe economie zich heeft gevormd, is uitgekristalliseerd. In 2018 heeft Kate Raworth ons geïnspireerd met de ‘Donut economie’, een ronde donut met een gat erin om grenzen aan te geven. Er zijn veel valse denkbeelden rond de groei van de […]

HELPEND HEEL TE WORDEN

Mijn nieuwe website is goed ontvangen in mijn zakelijke netwerk: mooie, informatieve website. Dat is de reden dat ik even gewacht heb mij voor te stellen in het magazine van de Katwijkse Ondernemers Vereniging, KOV (december 2018) om mij actueel aan u te kunnen presenteren met nieuwe website, waarmee ik zelf erg blij ben, want […]

DE MENS VOOROP – Trends 2018 – Innovatie

  Klimaat en luchtkwaliteit binnen en buitenshuis (Re)Building Holland in april 2018 de RAI in Amsterdam gaf bovenstaande trends te zien. Het klimaat, de planeet aarde vraagt om CO2 reductie, waar zonnecollectoren en warmtepompen in huis en kantoor, tot in zeer grote gebouwen een oplossing bieden. Zonnepanelen gaan steeds meer rendement leveren. Het gaat dan ook […]

Omwenteling en transformatie

2018 wordt een jaar van diepgaande maatschappelijke hervormingen. De tegenstellingen liggen op tafel: hoe er in het verleden met kinderen is omgegaan heeft diepe wonden nagelaten. Machtsverhoudingen van de 20e eeuw komen boven tafel, vernederende zaken. In de 21e eeuw is er ontwrichting door deelname aan de Jihad, terrorisme en geweld tegen zichzelf en anderen […]