Artikelen door annemarie

NEW ECONOMY 2019

PREPARE FOR A NUMBER OF BELLY YEARS. Until 2024 it will certainly take some time before the crystal of the new economy has formed, has crystallized. In 2018, Kate Raworth inspired us with the ‘Donut Economy’, a round donut with a gap to indicate boundaries. There are many false ideas about the growth of the […]

Nieuwe Economie 2019

BEREID JE MAAR VOOR OP EEN AANTAL WOELIGE JAREN. Tot 2024 zal het zeker duren voordat het kristal van de nieuwe economie zich heeft gevormd, is uitgekristalliseerd. In 2018 heeft Kate Raworth ons geïnspireerd met de ‘Donut economie’, een ronde donut met een gat erin om grenzen aan te geven. Er zijn veel valse denkbeelden rond de groei van de […]

HELPEND HEEL TE WORDEN

Mijn nieuwe website is goed ontvangen in mijn zakelijke netwerk: mooie, informatieve website. Dat is de reden dat ik even gewacht heb mij voor te stellen in het magazine van de Katwijkse Ondernemers Vereniging, KOV (december 2018) om mij actueel aan u te kunnen presenteren met nieuwe website, waarmee ik zelf erg blij ben, want […]

DE MENS VOOROP – Trends 2018 – Innovatie

  Klimaat en luchtkwaliteit binnen en buitenshuis (Re)Building Holland in april 2018 de RAI in Amsterdam gaf bovenstaande trends te zien. Het klimaat, de planeet aarde vraagt om CO2 reductie, waar zonnecollectoren en warmtepompen in huis en kantoor, tot in zeer grote gebouwen een oplossing bieden. Zonnepanelen gaan steeds meer rendement leveren. Het gaat dan ook […]

Omwenteling en transformatie

2018 wordt een jaar van diepgaande maatschappelijke hervormingen. De tegenstellingen liggen op tafel: hoe er in het verleden met kinderen is omgegaan heeft diepe wonden nagelaten. Machtsverhoudingen van de 20e eeuw komen boven tafel, vernederende zaken. In de 21e eeuw is er ontwrichting door deelname aan de Jihad, terrorisme en geweld tegen zichzelf en anderen […]

FRAMILY, VERBINDING VAN GELIJKSTEMDE ZIELEN

Vrienden en familie, Friends and Family (Framily) met wie je contacten wilt onderhouden, omdat je het leuk vindt om elkaar te zien en iets te zijn voor elkaar, je dromen en je verdriet te delen en te ondernemen, te leven en te werken aan een gemeenschappelijk doel of ideaal: gelijkgestemde zielen. In april 2018 komen […]

Diepgaande maatschappelijke hervormingen in 2018

  In 2018 zijn belangrijke en diepgaande maatschappelijke hervormingen te verwachten. De start is in 2008 aangekondigd met de diepe crisis op de financiële markten, Wallstreet. Als u met uw bedrijf, onderneming, als ZZP-er of leidinggevende, werknemer of als overheid daarvoor geen oog en visie hebt ontwikkeld in bijdrage tot een duurzaam voortbestaan van de […]

2018 – een nieuwe bladzijde – afscheid – transformatie

Kernwaarden: *Kwaliteit *Vernieuwend *Diepgang *Gevoel *Snelheid   In 2018 wijzigt zich veel in mijn Bedrijf van de Toekomst, Consultancy in Samenwerking. Als Zelfstandig Opdrachtnemer (ZO!) blijf ik in beweging, traject begeleider in samenwerking. Open voor uw (individuele) vragen, als mens – werk – gezin – bedrijf – samenleving – overheid – sociaal domein. De nieuwe vestigingsplaats […]

Deel de regie met de burger, overheid!

Besturen MET de burger is de enige oplossing om de democratie uit het moeras te bevrijden. De opleidingsgraad van de bevolking heeft zich dermate boven het gemiddelde verrezen, dat het weerleggen van de foute beslissingen en aannames van de overheid een peuleschil is geworden. Desalniettemin gaat de regerende overheid door met belasten en vervuilen van […]