Artikelen door annemarie

2018 – een nieuwe bladzijde – afscheid – transformatie

Kernwaarden: *Kwaliteit *Vernieuwend *Diepgang *Gevoel *Snelheid   In 2018 wijzigt zich veel in mijn Bedrijf van de Toekomst, Consultancy in Samenwerking. Als Zelfstandig Opdrachtnemer (ZO!) blijf ik in beweging, traject begeleider in samenwerking. Open voor uw (individuele) vragen, als mens – werk – gezin – bedrijf – samenleving – overheid – sociaal domein. De nieuwe vestigingsplaats […]

Deel de regie met de burger, overheid!

Besturen MET de burger is de enige oplossing om de democratie uit het moeras te bevrijden. De opleidingsgraad van de bevolking heeft zich dermate boven het gemiddelde verrezen, dat het weerleggen van de foute beslissingen en aannames van de overheid een peuleschil is geworden. Desalniettemin gaat de regerende overheid door met belasten en vervuilen van […]

EMDR werkt bij helen van trauma’s

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een door het Kwaliteitsinstituut van de Gezondheidszorg CBO erkende interventietechniek, die ik kan toepassen bij het verwerken van traumatische ervaringen. Niemand weet hoe het werkt. Langzamerhand komt er steeds meer erkenning, aangezien het effect is bewezen Iedere huisarts beveel ik aan een standaard vraag te stellen: Hebben er […]

WAARDECREATIE: voor wie creëert het waarde?

Ondernemen, initiatieven nemen, dienstverlening: alles wordt afgerekend op de waarde, die het creëert. Ten eerste de waarde voor degene die iets produceert, initiatief neemt, diensten verleend. Daarnaast geeft de maatschappelijke waarde in groter verband de doorslag tot succes. Duurzaam ondernemen, verantwoord omgaan met grondstoffen, innovatie, maatschappelijk verantwoord ondernemen is de nieuwe norm geworden. Dat geldt […]

Het einde van een tijdperk begint met nieuwe energie

Als we de natuur volgen op de Planeet Aarde ontvangen wij de beste resultaten. De Aarde geeft een overvloed aan energie en voedsel om van te leven. Steenkolen, aardgas en aardolie zijn door de planeet Aarde gevormd. Het exploiteren daarvan in de 21ste eeuw levert een dermate beschadiging op aan de planeet en de mensheid, het […]

De Circulaire Stad

De Circulaire Stad Hoe willen wij wonen met elkaar in verbinding? Democratie in een wereld zonder olie en gas, nu ook Minister Kamp tot bewustwording is gekomen, dat de fossiele brandstoffen tot het verleden gaan behoren. Dat betekent een kanteling in denken en grote stappen maken om in de 21ste eeuw dit te bereiken. De […]

Kindermishandeling #laatzenietbarsten

Kindermishandeling gebeurt in het verborgene. Kinderen schamen zich ervoor en durven het niet te vertellen, loyaal als ze zijn naar hun ouders, beide ouders. Vaak beseffen ze niet dát ze mishandeld worden, aangezien ze niet beter weten. Het kan gaan om het lichamelijke aspect, dreigen met straffen en ook uitvoeren, in instellingen waaraan de kinderen […]

KINDEREN GROEIEN OP IN EEN GEZIN

Oktober 2015 is de Maand van het Inhuis plaatsen!  Gezinnen van nu zijn anders dan gezinnen van vroeger. Kinderen hebben bescherming nodig van volwassenen, ouders, leraren, familie, oma’s en opa’s, om veilig te kunnen opgroeien. Soms is het niet veilig in het gezin. Dat was vroeger ook zo, en ook in instellingen en internaten blijken kinderen […]