Business Coaching

Business Coaching geeft richting aan vastzittende gedachten bij jezelf. Als je vastloopt of dreigt vast te lopen in je bedrijf is het van levensbelang dat je nieuwe inzichten verwerft. Transformatie vraagt om veel nieuwe inzichten om je bewust te worden van het belang van persoonlijke ontwikkeling.

Preventie staat voorop. Houd goed in het oog waar je blij van wordt. Daarin manifesteert zich je levensopdracht. Je bent geboren om een blij mens te zijn en in vrijheid je keuzes te maken. Wederkerigheid bevordert van nature groei en een gezonde ontwikkeling: de mens staat centraal in dat proces.

Een burnout kent een lange aanloop fase met genoeg mogelijkheden tot preventie, als je luistert naar je lichaam. Je lichaam liegt nooit. Uitputting op fysiek, psychisch, mentaal en emotioneel, spiritueel niveau kan op elk terrein van je leven beginnen, en komt vaak tegelijkertijd is de ervaring. Dan gaat het licht uit, zoals mensen met een burnout het beschrijven.

Ook een depressie kent een aanloopfase, die in de jeugd kan zijn ontstaan. Sombere gedachten zijn nog geen depressie, maar wees eerlijk naar jezelf en je (werk) omgeving. Overbelasting op verschillende gebieden in je leven kan net de druppel zijn, die de emmer doet overlopen. Kiezen voor jezelf en gezondheid is arbeidsrechtelijk gezond functioneren in de hectiek van alledag.

Je bent ertoe gerechtigd om aan te geven dat je het weekend vrij wilt zijn van werk. Geen overwerk of opdrachten net voor het weekend accepteren. Een goede werkgever zal zich realiseren dat begeleiding noodzakelijk is. Een bedrijfscultuur is een lang groeiend proces dat zich kan transformeren.Communicatie is daarbij van levensbelang, openheid en veiligheid personeel.

In familiebedrijven spelen familiesystemen daarbij een rol van betekenis. Iedere baby wordt geboren in een gezin, met ouders, waar het kind op zielsniveau voor heeft gekozen. Je kiest je eigen ouders om je eigen zielsontwikkeling te kunnen maken in je leven met alle ups en downs daarbij. Acceptatie is een proces in je innerlijk leven, een lerend proces tot innerlijke
vrede. Je verrijkt daarmee jezelf en de wereld om je heen, de wereldvrede.

Je bent tegelijkertijd leraar, leider en leerling in je eigen leven. Met SoulBodyFusion kan de hoogste trilling van je ziel worden aangeraakt. Het helpt je heel te worden, de mens die je mag worden en zijn, je zelf zijn.

Levensvragen dienen zich aan in bepaalde periodes van je leven. Mijn boek ‘Allergie voor de onzichtbare wereld’ draagt je een schat van informatie aan.

Transformatie is het dragende principe in mijn leven”

Tarieven
Bedrijfstarieven zijn afhankelijk van uw eigen mogelijkheden aan financiering om u zelf of personeel te laten begeleiden, bij (dreigende) burnout, depressie of bij levensvragen. Een gesprek gaat daaraan vooraf met door uw gewenste afspraken.

Begeleidende gesprekken van CEO’s worden hoger getarifeerd dan uw personeel. Redelijkerwijs worden vooraf tarieven met u vastgesteld met geslaagde resultaten. Transformatie van de bedrijfscultuur is mogelijk in begeleidende gesprekken.

Vraagstelling en doelstelling worden vastgesteld voor het Traject ‘ Op weg naar een nieuwe balans’ In gemiddeld 30 minuten kan kosteloos worden kennis gemaakt.

In geval van ziekteverzuim van uw personeel worden diensten daarbij betrokken, Arbodiensten, UWV, of HR als voorbeeld.