HELPEND HEEL TE WORDEN

Mijn nieuwe website is goed ontvangen in mijn zakelijke netwerk: mooie, informatieve website. Dat is de reden dat ik even gewacht heb mij voor te stellen in het magazine van de Katwijkse Ondernemers Vereniging, KOV (december 2018) om mij actueel aan u te kunnen presenteren met nieuwe website, waarmee ik zelf erg blij ben, want daar gaat het om in het leven: elkaar tot vreugde zijn.

Familiesystemen liggen ten grondslag aan ons leven, die ook doorwerken in bedrijven, zeker als het familiebedrijven zijn. Familietrauma’s uit het verleden kunnen gaan opspelen, vooral rond je 50e levensjaar, wordt zichtbaar in mijn praktijk. Lang kun je dit omzeilen en doorgaan in je leven, maar er is altijd een kantelmoment waarneembaar.  Het traject ‘Op weg naar een nieuwe balans’ in zes consulten is vanuit de praktijk ontstaan om mensen te helpen zich te helen, want zelf helend vermogen heeft iedereen. Met een heldere vraagstelling en doelgerichte aanpak vindt meestal in het midden van het traject een kantelmoment plaats, is mijn ervaring. Dan gaan mensen kiezen voor zichzelf en eigen ontwikkeling, tijdens het gehele traject door mij bijgestaan met helende en psychologische begeleiding, EMDR, SoulBodyFusion, familieopstellingen op tafel, NLP brengen een nieuwe basis en versteviging in bestaan. Inzichten worden je gegeven.

Om daarna een nieuwe weg te gaan. Als je een burnout voelt aankomen of je bent erin beland, een depressie probeert te lijf te gaan met geneesmiddelen met bijwerkingen of met levensvragen worstelt, waarmee je vast gaat zitten in je brein. Vanuit het hart ontstaan oplossingen in verbinding met het hoofd, in de geest en de ziel, waarin je levensopdracht ligt verankerd om stapje voor stapje naar voren te treden. Iedereen is geboren om iets bij te dragen aan de wereld en de toekomst van de aarde en de mensheid. Mijn kanaal tot goddelijke helende kracht stel ik daarvoor open als systemisch therapeut, altijd in verbinding met de Eeuwige. Wonderen bestaan. 

Kinderen voelen het intuïtief goed aan. Je innerlijke kind blijft je hele leven in je aanwezig. Tussen kinderen, jongeren, (jong) volwassenen en ouderen ontstaan liefdevolle verbindingen in het leven. 

Vernedering, misbruik van macht is juist hetgeen je hebt kunnen ondervinden, ervaren in je jeugd. Dat mag geheeld worden om een heel mens te worden, in holistisch mensbeeld ligt de kracht. Van onderdrukking door wie en wat dan ook, medicijnen, wordt niemand beter. Je hebt wel zelf je eigen conflict uit te werken in je leven om wijs te kunnen worden tijdens je ouderdom. Rond je 28e, 35e, 42e en 49e en 56e e.v. liggen de kantel-jaren in je bestaan. Niemand ontkomt daaraan. 

Bedrijfstarieven zijn afhankelijk van uw eigen mogelijkheden aan financiering om u zelf of personeel te laten begeleiden. Begeleidende gesprekken van CEO’s worden hoger getarifeerd dan uw personeel. Redelijkerwijs worden vooraf tarieven met u vastgesteld met geslaagde resultaten. Transformatie van de bedrijfscultuur is mogelijk in begeleidende gesprekken. In geval van ziekteverzuim van uw personeel worden diensten daarbij betrokken, Arbodiensten, UWV, of HR.

Van harte welkom! Mevrouw Annemarie M. Schaacke M. 0642434481 Kosteloos kennismaken in  30 minuten is mogelijk. Voor meer informatie raadpleeg nieuwe website http://annemaries.online  

Bedrijf van de Toekomst, Consultancy in samenwerking. 

DE MENS VOOROP – Trends 2018 – Innovatie

 

Klimaat en luchtkwaliteit binnen en buitenshuis


(Re)Building Holland in april 2018 de RAI in Amsterdam gaf bovenstaande trends te zien. Het klimaat, de planeet aarde vraagt om CO2 reductie, waar zonnecollectoren en warmtepompen in huis en kantoor, tot in zeer grote gebouwen een oplossing bieden. Zonnepanelen gaan steeds meer rendement leveren. Het gaat dan ook om oplossingen, waarbij de mens voorop staat.

De invloed van het menselijk handelen, zowel bedrijfsmatig, gouvernementeel als privé op het klimaat en leefbaarheid wordt erkend: welkom in het Antropoceen!

Warmtepompen-ventilatie-zonnecollectoren 

Zonnepanelen geven direct rendement te zien in de CO2 reductie en uw energierekening. Greenchoice is de beste keus om de eigen regie te houden. Warmtepompen zijn in ontwikkeling waarbij vertrouwenwekkende bedrijven in samenwerking van Nefit en Bosch de keuze bieden in 1. Vervangen 2. Verduurzamen 3. 100% duurzaam (volledig elektrisch)

De keuze is aan u, als bedrijf, overheid en in uw eigen huis. SDE subsidies ondersteunen daarbij (landelijk) en de lokale en provinciale overheden dragen financieel bij, ook voor sociale huurwoningen.

Dutch Solar Field in Hardenberg is vooralsnog met industrieel aanbod bezig, maar komt in het najaar 2018 met aanbod voor woningen en kleinere toepassingen. Itho Daalderop en DucoBox Eco bieden beide slimme oplossingen voor luchtventilatie en warmtevoorziening in huizen met ventilatie warmtepompen, met zonnecollectoren.

Begin met zonnepanelen te installeren en vraag offertes aan!

Van Gas Los is de doelstelling die de landelijke overheid zichzelf heeft gesteld, waartoe aan de heer Diederik Samsom is gevraagd een Klimaattafel in te richten. Hij was met presentatie aanwezig om hiervoor bij de bouwwereld steun en medewerking te vragen, want alleen in gezamenlijke oplossingen wordt dat bereikt. Woningbouwcorporaties en wijkgerichte aanpak staan in Nederland centraal. 

Elektrische auto’s gaan een belangrijke bijdrage leveren. Dieselauto’s worden geweerd in steden. Draka biedt mogelijkheden om het snel groeiende aantal elektrische auto’s te voorzien van elektriciteit met multikabel. Data en stroom door 1 kabel. Het World Port Center op de Kop van Zuid in Rotterdam heeft een primeur, de parkeergarage onder het kantoorgebouw heeft het grootste centrale laadsysteem voor elektrische auto’s in Europa. 

Daglicht in kantoorgebouwen en luchtventilatie. ‘Experience the Sky’ van CoeLux (Comomeer in Italië) brengt daglicht, heeft Europees project Horizon 2020. Luchtzuiverende torens met actieve ventilatie in gebouwen zijn van SIGN. Planting Power zet de kracht van planten in om problemen op kantoren op te lossen. De koppeling met de natuur is ook binnen van groot belang. Verf (op kalk en leem basis) en wandbekleding met warmtefolie in digital prints, design is de trend!

Met vooruitziende blik!

Baarn, 30 april 2018        A.M. (Annemarie) Schaacke

NB Hoopgevend: Duurzaam Jong Top 100 – 2018

Omwenteling en transformatie

2018 wordt een jaar van diepgaande maatschappelijke hervormingen. De tegenstellingen liggen op tafel: hoe er in het verleden met kinderen is omgegaan heeft diepe wonden nagelaten. Machtsverhoudingen van de 20e eeuw komen boven tafel, vernederende zaken. In de 21e eeuw is er ontwrichting door deelname aan de Jihad, terrorisme en geweld tegen zichzelf en anderen in de naam van de profeet Mohammed: de agressieve tak van de Islam.

Het traditionele gezin ondergaat een transformatie. Trouwen betekent vanaf 2018 dat je duidelijk stelt wat van jou is en wat van mij, en wat blijft van mij en jou, dat een oorzaak heeft in het feit dat bijna de helft van de huwelijken in een echtscheiding eindigt tot verdriet van kinderen en familie.

Hoewel het economische plaatje van de regering er vrolijk uitziet, is dat erg gechargeerd. Het gaat in de economie meer om binnen de grenzen te blijven, zo stelt de donuteconomie, door Kate Rowarth (UK) In zeven stappen naar een economie voor de 21e eeuw. Akkoorden, lokaal, regionaal, wereldwijd vereisen democratische controle na goedkeuring.

Het klimaat vraagt ons aller aandacht. De Planeet Aarde, maar vooral de mensen die erop leven worden zeer kwetsbaar gemaakt, terwijl het om de meest kwetsbare mensen gaat, die in armoede leven. Een Omwenteling is noodzakelijk. Jan Rotmans’ boek schept duidelijkheid. Dat begint bij jezelf, je eigen weerstand overwinnen.

Ga er maar aan staan!

Ter begeleiding bied ik het Traject ‘Op weg naar een nieuwe balans’. Bedrijfspsychologische en helende begeleiding, coaching en training,  hoogwaardig en intensief. 30 minuten kosteloos kennismaken blijft in de zaak.  M. 0642434481 A.M. (Annemarie) Schaacke

FRAMILY, VERBINDING VAN GELIJKSTEMDE ZIELEN

Vrienden en familie, Friends and Family (Framily) met wie je contacten wilt onderhouden, omdat je het leuk vindt om elkaar te zien en iets te zijn voor elkaar, je dromen en je verdriet te delen en te ondernemen, te leven en te werken aan een gemeenschappelijk doel of ideaal: gelijkgestemde zielen.

In april 2018 komen leiders van 52 landen, die een derde van de wereldbevolking vertegenwoordigen bij elkaar in Londen, Commonwealth. To promote porsperity, democracy and peace! Een nieuwe vorm van familie verwelkomt door Queen Elisabeth II. https://www.chogm2018.org.uk/forums

Zo langzamerhand evolueren wij met elkaar tot een nieuw bewustzijn door onze hogere wil. Daarvoor is loslaten van het oude een voorwaarde: dat doet vaak pijn en verdriet. Het vraagt om een persoonlijke transformatie, een stap in het nieuwe en onbekende…!

Spannend en tegelijkertijd kan het beangstigen, maar wees niet bang! De winst is altijd hoger dan het verlies van het oude vertrouwde, dat aan zingeving heeft afgedaan. Nee leren zeggen als het om hogere zaken gaat, die boven jezelf uitstijgen. Zuiver en integer zijn.

Nieuwe tradities ontstaan en worden in co-creatie geformeerd met gedeelde belangen en doel. Ouderen hebben daarin een belangrijke rol te vervullen. Er ZIJN als dat nodig is. Kinderen hebben het nodig om hun identiteit te ontwikkelen, want waar komen zij vandaan?

Je afkomst is van belang te weten om je eigen toekomst te kunnen scheppen in het heden. Dankbaar zijn voor wat er is, waar je op terug kunt vallen, die je onvoorwaardelijk liefhebben en steunen. Jongeren, pubers hebben het nodig om te worden wie ze zijn: scheppen een nieuwe tijd.

Tegelijkertijd vereenzamen ouderen als er geen actie wordt ondernemen, aangezien we door de goede medische voorzieningen zeer oud kunnen worden. Nieuwe woonvormen dienen zich aan waar studenten tezamen met ouderen wonen en op elkaar letten. ‘Vind je ikigai’, brengt het Japanse geheim voor geluk in de praktijk. https://www.libris.nl/boek/?authortitle=hector-garcia-francesc-miralles/vind-je-ikigai–9789022581698

2018 wordt een jaar van diepgaande maatschappelijke hervormingen. De tegenstellingen liggen op tafel: hoe er in het verleden met kinderen is omgegaan heeft diepe wonden nagelaten. Machtsverhoudingen van de 20e eeuw komen boven tafel, vernederende zaken. In de 21e eeuw is er ontwrichting door deelname aan de Jihad, terrorisme en geweld tegen zichzelf en anderen in de naam van de profeet Mohammed: de agressieve tak van de Islam.

Het traditionele gezin ondergaat een transformatie. Trouwen betekent vanaf 2018 dat je duidelijk stelt wat van jou is en wat van mij, en wat blijft van mij en jou, dat een oorzaak heeft in het feit dat bijna de helft van de huwelijken in een echtscheiding eindigt tot verdriet van kinderen en familie.

Hoewel het economische plaatje van de regering er vrolijk uitziet, is dat erg gechargeerd. Het gaat in de economie meer om binnen de grenzen te blijven, zo stelt de https://www.libris.nl/boek/?authortitle=kate-raworth/donuteconomie–9789046823187 donuteconomie. In zeven stappen naar een economie voor de 21e eeuw. Akkoorden, lokaal, regionaal, wereldwijd vereisen democratische controle na goedkeuring.

Het klimaat vraagt ons aller aandacht. De Planeet Aarde, maar vooral de mensen die erop leven worden zeer kwetsbaar gemaakt, terwijl het om de meest kwetsbare mensen gaat, die in armoede leven. Een Omwenteling https://www.libris.nl/boek/?authortitle=jan-rotmans/omwenteling–9789029520379 is nodig.

Dat begint bij jezelf, je eigen weerstand overwinnen.

Ga er maar aan staan!

Ter begeleiding bied ik het Traject ‘Op weg naar een nieuwe balans’. Bedrijfspsychologische en helende begeleiding, coaching en training,  hoogwaardig en intensief. 30 minuten kosteloos kennismaken blijft in de zaak. www.bedrijfvandetoekomst.nu/wie/ M. 0642434481

Baarn, 27 december 2017 A.M. (Annemarie) Schaacke

Diepgaande maatschappelijke hervormingen in 2018

 

In 2018 zijn belangrijke en diepgaande maatschappelijke hervormingen te verwachten.

De start is in 2008 aangekondigd met de diepe crisis op de financiële markten, Wallstreet.

Als u met uw bedrijf, onderneming, als ZZP-er of leidinggevende, werknemer of als overheid daarvoor geen oog en visie hebt ontwikkeld in bijdrage tot een duurzaam voortbestaan van de planeet aarde en haar bewoners, zult u daarvan de kwalijke gevolgen gaan ondervinden. Plannen tot bouwen zonder gas en duurzaam is het devies. Banken staan ten dienste van de samenleving, maar geven geen rente meer.

Circulaire economie is gebaseerd op het principe van transformeren. Consumenten geven daarbij de toon aan met kopen van duurzame producten en eten. De circulaire landbouw subsidiëren vanuit de Europese Unie en de regering is een stap in de goede richting. Plofkippen en mega varkensstallen, belangenverstrengeling zullen verdwijnen.

Zo lang de mens geen centrale positie heeft in welzijn en hulpverlening aan de economisch zwakkeren is de transitie sociaal domein gedoemd te mislukken. Voedsel is er in overvloed, maar de bedreigingen door de klimaatverandering zijn duidelijk zichtbaar aanwezig, ieder dag in het nieuws.

Oorlogen doen een vluchtelingenstroom ontstaan, die zijn weerga niet kent in de geschiedenis. Vernietigen van mensenlevens tot in de verre toekomst. De stille bestuurlijke vernieuwing is aan de gang met akkoorden, die worden afgesloten en de parlementaire democratie dwingen tot een keuze.

Steden en regio’s zwaaien steeds meer de scepter naar een circulaire, nieuwe economie zonder afval. Het kiezen van burgemeesters en commissarissen van de Koning heeft vorm te krijgen, nu er een minister van Binnenlandse Zaken is aangesteld van een partij, die is opgericht om het oude systeem te doorbreken van vriendjespolitiek. De integriteit van het bestuurlijk domein wankelt. Partijloze burgemeesters worden reeds aangesteld.

Lokaal zullen de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 een doorbraak geven.

Het is genoeg geweest met het verspillen van belastinggelden.

 

 

Ter bevestiging van het bovenstaande verschijnt op 12 december 2017 dit artikel in het Financieel Dagblad van de Maatschappelijke Alliantie van rijke mensen, privaat.

https://fd.nl/economie-politiek/1231824/rijke-nederlanders-steken-miljoenen-in-integratie-vluchtelingen

2018 – een nieuwe bladzijde – afscheid – transformatie

Kernwaarden: *Kwaliteit *Vernieuwend *Diepgang *Gevoel *Snelheid  

Time for Change - Ornate Clock

Tijd voor Verandering

In 2018 wijzigt zich veel in mijn Bedrijf van de Toekomst, Consultancy in Samenwerking. Als Zelfstandig Opdrachtnemer (ZO!) blijf ik in beweging, traject begeleider in samenwerking. Open voor uw (individuele) vragen, als mens – werk – gezin – bedrijf – samenleving – overheid – sociaal domein. De nieuwe vestigingsplaats wordt later bekend gemaakt. De huidige Praktijk als Family Coach / Therapeut in Baarn gaat sluiten, waarbij ik met veel liefde, trots en aandacht terug kijk op geslaagde trajecten, die ik heb mogen begeleiden. Met ingewikkelde zaken in uw leven wist u mij te vinden. Alles op basis van vertrouwen, dat speciaal kinderen mij in benarde situaties vanuit zichzelf hebben gegeven. Vertrouwen is gebaseerd op verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. Elkaar vasthouden in moeilijke tijden schept veiligheid en voedsel delen met elkaar als levensondersteuning. Er is genoeg voor iedereen!

Het Traject ‘Op weg naar een nieuwe balans’ blijft bestaan, waarin psychologische, helende en zakelijke begeleiding en speciale aandacht voor u in de levensfase en situatie waarin u zich bevindt voorop staat. Voor werkgevers en werknemers, ondernemers en hun personeel  een aanbeveling van wie u zijn voor gegaan met mijn trajectbegeleiding. Voorkom burn-out, depressie en bij levensvragen. Tarieven blijven gehandhaafd http://www.familycoachschaacke.nl/tarieven/
Aandacht voor wat echt belangrijk is, met inzet van innovatie, waarmee ik al vele jaren up to date blijf in de nieuwe groene, duurzame economie,  door ondernemend bezoek aan internationale exposities, zoals de World Expo in Shanghai in 2010 ‘Better City, Better Life’, waarvan de invloed wereldwijd merkbaar is geworden. Steden en regio’s, regionale samenwerking hebben de toekomst.  In Milaan de Expo in 2015 ‘Feeding the Planet, Energy for Life’ http://www.expo2015.org/en over Energie en Voedsel, wereldwijd.  Zie 3 en meer You Tube filmpjes met interviews. Theme : ‘Small is the new Big’. Slow Food International, Roberto Burdese, Qatar en Montenegro, als meest bekeken.

Alles is mogelijk en wonderen bestaan! Vertrouw op jezelf vooral, want je bent veel sterker dan je zelf denkt. Het helen van wat innerlijk kapot is gegaan, beschadigd, getraumatiseerd door schokkende ervaringen, die soms in de vroege jeugd zijn gebeurd zonder dat je als kind dat kon weten. Veel in mensenlevens blijft verborgen, tot zich het moment aandient dat het veilig is om erover te spreken met elkaar. De veiligheid waar ieder mens, als burger naar verlangt, vertrouwen te kunnen hebben in de overheid, integriteit, de rechtsstaat, de werkomgeving en thuis, privé.

Vertrouwen in jezelf ontwikkelen, je onderscheidingsvermogen in deze tijd van transitie en transformatie van de fundamenten van onze samenleving komt voorop komen te staan.

Aandacht voor mijn omgeving is er volop (geweest) in de gemeente Baarn, waar ik trots vernieuwende zaken achterlaat. Open Coffee Baarn blijft, gezien het enthousiasme voor deze open ontmoetingsplaats voor ondernemers, ZZP-ers, vanuit Baarn Netwerkt ontstaan. Als ik vertrek houdt dit op te bestaan. Hét vernieuwende netwerk voor Baarn en omgeving verdwijnt dan. Het heeft zijn diensten bewezen in de naar binnen gerichte gemeente en netwerken van Baarn, die de beweging naar buiten zelf mogen gaan maken.

Blij ben ik Baarn te kunnen achterlaten met een ontwikkeling ten goede in de Jeugdzorg. De gemeente Baarn is van plan (budget is vrijgemaakt) om een coördinator aan te stellen in 2018 voor http://www.buurtgezinnen.nl Gezinnen voor gezinnen ondersteunen elkaar, vrijwillig.

http://www.facebook.com/burgerbewegingbaarn Burgerbeweging Baarn is een verbindende schakel gebleken, waarmee de aandacht voor armoede in de gemeente Baarn in een nieuw licht is komen te staan. Eén op de 8 kinderen groeit op in armoede in Vorstelijk Baarn, dat zijn 4 kinderen in een klas van 32 op school. Een nationale Facebook site Burgerbeweging https://www.facebook.com/vollekrachtvooruit/ is inmiddels in bedrijf om de autonomie, kennis en zelfvertrouwen van burgers, inwoners van Nederland, te verhogen.

De Uitgangspunten Transformatie Sociaal Domein http://www.familycoachschaacke.nl/uitgangspunten-transformatie-sociaal-domein-gemeente/ zijn geformuleerd vanuit mijn expertise gedeeld met het bestuurlijke en politieke domein, dat in 2017 eerlijk heeft bekend er niets van te begrijpen. Richt u naar buiten, dat verheldert veel : Volg de Nieuwe Route.

Bestuurlijke vernieuwing is een onderwerp waarover ik op het gemeentehuis van Baarn met de burgemeesters en verschillende wethouder heb onderhouden, dat het noodzakelijk is om nieuwe democratische vormen en verbinding met het lokaal bestuur tot stand te brengen. Een goed verlopen eerste Burgertop in Baarn genoemd een Inwonertop is gehouden op 28 oktober 2017. Daarna is een uitnodiging uitgegaan aan inwoners, die buiten de 108 deelnemers van deze bijeenkomst zijn gevallen, waaruit een Top 10 van de Burgers van Baarn is ontstaan. #TBB Een terug kom dag is aangekondigd op de avond van 22 februari 2018. Hulde aan de ambtenaren en burgers van Baarn! Op 21 maart 2018 gaan gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. Word het Eenheid of Versplintering? Dialoog of Decreet? Bottom-up werkt het beste is mijn signaal.

Op de waarde voor de mens, de Aarde en de samenleving wordt een ieder afgerekend, zowel bedrijf als politiek, duurzaam en aandacht voor de groene omgeving, circulaire economie zonder afval. Verdwijnen de (te) vele bakken die de openbare ruimte vervuilen? Bouwen betekent verlies van openbare ruimte en rust. Als Paleis Soestdijk bewoonbaar is verklaard als Hotel kom ik nog eens hier verblijven.

Mijn Boekpresentatie op Kasteel Groeneveld op 16 juli 2016 blijft levend in het boek dat ik hier heb voltooid. ‘Allergie voor de onzichtbare wereld’. http://www.familycoachschaacke.nl/allergie-voor-de-onzichtbare-wereld-a-boek-en-e-boek/

Fundamenteel is het is een keuze voor liefde of angst, die kan overheersen in je brein.

In mijn bestaan is het onvoorwaardelijke liefde en waarheid. Bewustzijn dat wij allen Eén zijn.

Een nieuwe Aarde als creatie ontstaat.

Baarn, 31 oktober 2017 –  bijgewerkt 24 november 2017, Annemarie M. Schaacke  M. 0642434481

Deel de regie met de burger, overheid!

Besturen MET de burger is de enige oplossing om de democratie uit het moeras te bevrijden.
De opleidingsgraad van de bevolking heeft zich dermate boven het gemiddelde verrezen, dat het weerleggen van de foute beslissingen en aannames van de overheid een peuleschil is geworden. Desalniettemin gaat de regerende overheid door met belasten en vervuilen van het dagelijks leven van de burger, in woonomstandigheden, luchtvervuiling en over-het-hoofd van iedereen regeren.

De overheid is er voor de burger, die deze boven zich heeft aangesteld om de rechtsstaat te handhaven, democratisch in te richten en onze belastinggelden te gebruiken op een wijze die wij voorstaan. Echter, niemand vraagt de burger iets, nadat de verkiezingen hebben plaatsgevonden. Recent is er een referendum in de maak over het aantasten van onze privacy door de overheid, de Sleepwet. Wij hebben gestemd voor duurzaam, groen en onderwijs, aandacht voor de levensbedreigende klimaatverandering: een fundamentele koerswijziging naar een circulaire economie zonder afval.

Vertrouwen op het gezond verstand van burgers behoort een normale zaak te zijn voor de overheid. Autonome burgers gaan zich verdiepen als vliegroutes plots blijken te worden gewijzigd, waarmee burgers in heel Nederland gevaar lopen, hun gezondheid wordt bedreigd en vervuild. Stilte is een schaars goed, meer dan de economie van de gevestigde orde zich wil realiseren. Het doorgaan op doodlopende paden doet afbreuk aan het democratische gehalte van onze samenleving. Het pad naar de Raad van State als hoogste bestuursorgaan raakt overbevolkt.

Lokale geschillen, die het gemeentebestuursorgaan hoort op te lossen met burgers, die op tijd aan de bel trekken, waar echter de overheid doof voor is, verharden de onderlinge verhoudingen. Het vervuilen van de aarde, de grond met CO2 opslag, gasopslag, fossiele brandstoffen met miljarden subsidiëren is het probleem ontkennen en verstoppen, waar de planeet Aarde zich heftig tegen verzet. De erupties van vulkanen en orkanen, het klimaat op de planeet aarde is veranderd. Dat kan niemand meer zijn ontgaan.

Ondanks afspraken op wereldniveau verandert er niets aan het systeem van geld verdienen in een – de aarde en mensheid – bedreigende economie van de oude orde, waarvoor alles zou moeten wijken, maar verzet groeit met de dag. Burgers, mensen en ondernemers, zelfstandig opdrachtnemers voeren de vertaalslag aan naar een regionale en lokale circulaire economie zonder afval. Pak de verpakkingsindustrie aan, zorg dat plastic alleen geproduceerd mag worden als het hergebruikt kan worden. Goede maatregelen zijn het verbod van gratis plastic tasjes en statiegeld op flessen te laten bestaan, uitbreiden graag.

Het exploiteren van grondstoffen in de aarde ontstaan is verleden tijd, ondanks de tegenwerkende olie en gas producerende multinationals, die blijven verhullen waarom het gaat. Nationale regeringen tonen zich machteloos, zoals het Ministerie van Economische Zaken al decennia lang een speelbal is van CEO’s van Shell en Gazprom. De vml. Minister Maria van der Hoeven is er te laat achtergekomen, dat duurzame energie de toekomst heeft. Haalbaar is dit inmiddels aangetoond vanuit burgers en bedrijven, die er voor zijn gaan staan.

De overheid bijt zichzelf in de staart.

De wereld van voedsel.                                                                                                                                                                       De https://www.trouw.nl/redactie/duurzame100/2017/index.html duurzame 100 van het dagblad Trouw is deze dagen wederom bekend gemaakt, op 10 oktober 2017  op de negende Dag van de Duurzaamheid, initiatief van Urgenda, die de Klimaatzaak heeft gewonnen, waar tegen Minister Henk Kamp in beroep is gegaan. Milieudefensie heeft de lucht kwaliteit zaak gewonnen, waar tegen staatssecretaris Sharon Dijksma in beroep is gegaan.

Blijven wij zo doorgaan?

Als je je burgers verliest dan houdt de democratie op te bestaan’

 

Baarn, 5 oktober 2017

 

 

 

WAARDECREATIE: voor wie creëert het waarde?

Ondernemen, initiatieven nemen, dienstverlening: alles wordt afgerekend op de waarde, die het creëert. Ten eerste de waarde voor degene die iets produceert, initiatief neemt, diensten verleend.

Sociaal gedrag

Samen Bouwen

Daarnaast geeft de maatschappelijke waarde in groter verband de doorslag tot succes.

Duurzaam ondernemen, verantwoord omgaan met grondstoffen, innovatie, maatschappelijk verantwoord ondernemen is de nieuwe norm geworden. Dat geldt zowel voor het bedrijfsleven, als de zakelijke en maatschappelijke dienstverlening, door banken, overheden, onderwijs, gezondheidszorg.

Voor wie creëert het waarde is de centrale vraag als je iets onderneemt, de doelstelling, waarbij resultaat afspraken gesteld worden: wat wil je bereiken?
In 2016 zullen vele oude systemen gaan botsen met nieuwe, die gecreëerd zijn en worden vanwege de nieuwe waarden, gericht op de toekomst.

Wat heeft het voor waarde voor de burger, die aan voortdurende vernedering is bloot gesteld in de oude systemen, waartoe burgers en bedrijven hoge belastingen afdragen. Rente van banken wordt eenzijdig verlaagd,  pensioen waarde niet meer gegarandeerd, evenals dividenden voor aandeelhouders. De banken creëren onvoldoende waarde, waarvoor ze door belastinggelden te investeren door de politiek, overeind zijn gehouden in de laatste zeven jaren.

De overheid in onze parlementaire democratie realiseert zich onvoldoende dat het draagvlak onder burgers bijna is gehalveerd. De stembus wordt steeds minder bezocht en de onvrede wordt onderdrukt en neemt toe. Overheden strijden met elkaar, evenals politici, maar welke waarde creëert dat voor de burger, die de overheid boven zich heeft aangesteld?

De parlementaire democratie gaat op de schop, onherroepelijk. Het parlementsgebouw wordt in 2020 gesloten voor innovatie. Een reizend parlement is een goed idee, dat uitgewerkt kan worden. Het kiesstelsel is aan vernieuwing toe, evenals het oude versplinterde systeem van politieke partijen. De Grondwet spreekt in het geheel niet over hen, maar over volksvertegenwoordiging.

Nieuwe open verbindingen creëren ontstaat overal in het bedrijfsleven met Ondernemend Nederland ONL door Hans Biesheuvel opgericht, in co-creatie zoals Nederland Kantelt een beweging, door Jan Rotmans, hoogleraar Transitiekunde aan de Erasmus Universiteit. Maatschappelijke burgerbewegingen ontstaan voor sociale rechtvaardigheid en eerlijke verdeling.

Zoekt u vanwege deze visie een sparring-partner, een adviseur met hoogwaardige kennis als overheid, ondernemer, dienstverlener om u te begeleiden naar nieuw succes? Dat kan, ook in 2016!

Baarn, 12 februari 2016 Annemarie M. Schaacke

Het einde van een tijdperk begint met nieuwe energie

Als we de natuur volgen op de Planeet Aarde ontvangen wij de beste resultaten. De Aarde geeft een kayaks-greenpeace_usaovervloed aan energie en voedsel om van te leven. Steenkolen, aardgas en aardolie zijn door de planeet Aarde gevormd. Het exploiteren daarvan in de 21ste eeuw levert een dermate beschadiging op aan de planeet en de mensheid, het klimaat, dat nieuwe wegen zijn in te slaan. De oceanen roepen het ons toe, vervuild van plastic dat via vissen op ons bord terechtkomt. Langzamerhand groeit de bewustwording van een kanteling in denken. En vooral handelen in deze eeuw op weg naar een ecologische beschaving. Nederland als handelaar in olie en gas, heeft de kanteling te maken, naar getijden-, water-, wind- en vooral zonne-energie te ontwikkelen. Afvalwerking met biomassa waaruit energie wordt opgewekt is aan het groeien, gesubsidieerd door de politiek en de regering. Fossiele brandstoffen tijdperk loopt op het einde, vindt ook Minister Kamp.

De adviseurs, die door het Ministerie van Economische Zaken zijn aangetrokken, zoals de heer Jeroen van der Veer (vml. directeur Shell) vertegenwoordigen het ‘oude’ denken, waaronder Groningen is verzakt en mensen onveilig wonen. De psychologische en economische belasting van dit gebied, tot wingewest Groningen verklaard in het Parlement, is tot ultieme hoogte gestegen door de aardbevingen met schade aan huizen en gebouwen.  Het hoge risicogebied gaswinning Groningen, evenals het Botlek-gebied bij Rotterdam  en de omgeving van Schiphol zijn officieel door het Parlement goedgekeurd. Zie daar maar eens beweging in te krijgen. Schadeloosstelling van de gedupeerden van de gaswinning dient ruimhartig te gebeuren, want nog steeds leveren zij miljarden (27) aan de staatskas, met de NAM, in handen van Shell en Exxon. En dat al 40 jaar.

In mei 2015  is de Annual Meeting van Shell uitgelopen in een 5 uur durende sessie tot een klimaatconferentie. Directeur Ben van Beurden hield zijn aandeelhouders voor dat de olieprijs zou gaan stijgen. Niets is minder waar gebleken, want de prijs schommelt nu rond de $30 (de helft) en de beurzen vertonen instabiliteit. De overname van BG, dat in de diepzee boort, wordt door Shell gezien als een goede investering  voor de toekomst.

Op 27 januari 2016 wordt daarover een aandeelhoudersvergadering belegd, opnieuw in het Circustheater in Scheveningen, vanaf 10 uur. Follow This heeft zich in 2015 als nieuwe beweging geprofileerd om Shell te bewegen duurzaam te gaan ondernemen, met nieuwe energie. Inmiddels met een waarde van 4 miljoen aan aandelen, mag deze beweging in mei 2016 een agendapunt plaatsen op de jaarlijkse vergadering Shell aandeelhouder om de winsten te investeren in ‘renawable energy’, geheel in de lijn van de circulaire economie.IMG_3437

Follow This’ Mark van Baal heeft mij op de lijst gezet, dus morgen ben ik aanwezig bij de vergadering in het Circustheater, waar de aandeelhouders hun geluid en stem mogen geven aan de overname plannen van BG door multinational Shell. Na het Klimaatakkoord in december 2015 en de gewijzigde perspectieven op de Noordpool, waar Shell met zijn armada is vertrokken, is de overname van BG discutabel als investering in de toekomst.

Shell doet er goed aan zich te realiseren, dat de fundamenten van Shell in de schelp liggen. Het wordt gegeven, renewable energy.

Innoveer Shell en richt de miljarden op getijden-energie, want dat is blijvend, onder invloed van de maan, bewegen de oceanen in eb en vloed, een eeuwigdurende beweging, zoals de zon schijnt en winden blijven waaien.

Houd de schelp aan uw oor en luister wat de oceanen u te zeggen hebben, fluisteren: Keer op keer. Toon leiderschap in de wereld van nieuwe energie. Maak met Boyan Slat de oceanen vrij van plastic.

Herstel de natuurlijke waarden, die geëxploiteerd worden tot nu toe. Met nieuwe energie…!

 

NB Tot overname van British Gas is besloten met 17% van de aandeelhouders met aandelen TEGEN. Dit besluit zal Shell geen goed doen, noch het personeel, maar plaatst deze multinational in de gevarenzône, financieel.

 

 

 

 

De Circulaire Stad

De Circulaire Stadvision development

Hoe willen wij wonen met elkaar in verbinding?

Democratie in een wereld zonder olie en gas, nu ook Minister Kamp tot bewustwording is gekomen, dat de fossiele brandstoffen tot het verleden gaan behoren. Dat betekent een kanteling in denken en grote stappen maken om in de 21ste eeuw dit te bereiken. De ideeën over de Circulaire Stad zijn al decennia lang in omloop, ontwikkeling. Op 7 april 2016 wordt de aftrap gegeven tot een nationale dialoog Energie dialoog 2050.

De Circulaire Economie

Dit hangt samen met de circulaire economie, het anders gaan gebruiken van wat de planeet Aarde biedt aan grondstoffen, hergebruik, voedsel, dat in overvloed aanwezig is. In januari,  21-28, 2016 is de eerste Week van de Circulaire Economie georganiseerd.

Op 9 februari 2016 wordt in Amsterdam een bijeenkomst georganiseerd om tot uitwerking te brengen, resultaat gericht is mijn insteek. Democratie in een wereld zonder olie en gas In Pakhuis de Zwijger worden avonden georganiseerd om kennis te delen en te verdiepen, bewustzijn van mogelijkheden te vergroten, inspiratie op te doen, wat gedaan kan worden in de praktijk.

Energieneutrale woningen bouwen vanaf nu te ontwikkelen.

In Nederland is Urgenda daarmee bezig met de eerste 100 in Zaanstad in 2016. Op Texel is een project waar bestaande woningen, huurwoningen, worden gerenoveerd tot energieneutraal, dat maximaal € 35.000 per woning kost. Te vinden op de website. Urgenda heeft in 2015 de Klimaatzaak gewonnen. In november.december bekender geworden met TV uitzendingen na Nieuwsuur met de dagelijkse Klimaatwandeling, #climatemiles van Utrecht naar Parijs, waar de Klimaattop heeft plaatsgevonden begin december 2015. Het Klimaatakkkord is door Nederland ondertekend. In de nieuwe Energienota (januari 2016) van Minister Kamp is daarvan bedroevend weinig terug te vinden, wat betreft ambitie, gevoel van urgentie en inspiratie om doelen te halen.

De Energiesprong met inspirerende projecten met Nul Op de Meter, de NOM afgekort.

De woonlasten gaan daarmee omlaag. In Baarn mogen wij ons gelukkig prijzen met de Woningbouwvereniging Eemland Wonen, die een beleid ontwikkelt daartoe met isolatie van bestaande woningen + zonnepanelen. De eerste 70 woningen in de Professorenbuurt.

Vluchtelingen

Om goede redenen hebben mensen hun land moeten verlaten om te overleven. Dictaturen dulden geen tegenspraak, vernietigen. In het vluchtelingenvraagstuk in Europa heeft Nederland, dus ook de gemeente Baarn, een rol te vervullen van gastvrijheid. De nieuwste ontwikkeling van tijdelijke huisvesting in mogelijkheden zijn de Tiny Houses in verschillende afmetingen.

Gastvrijheid blijkt in het algemeen gesteld niet direct in de genen van de gemeente Baarn en bevolking, bestuur aanwezig, want het quotum van 55 voor 2015 is nog niet gehaald. Tien mensen, die in de noodopvang tijdelijk zijn opgevangen in de Trits, zijn te huisvesten. Voor 2016 geldt hetzelfde quotum, 55, waarmee 65 te huisvesten zijn, verplicht. Dat dit quotum verhoogd gaat worden, is zeer aannemelijk, gezien de berichten. De aanpak van het vluchtelingenvraagstuk is weinig democratisch verlopen, maar Baarn maakt kanteling.

In het verleden zijn in de gemeente Baarn regelmatig vluchtelingen opgevangen, waaraan wij het Festival All Together te danken hebben. Het van oorsprong naar binnen gekeerde Baarn in verbinding met mensen van buiten, ondervindt daarvan de voordelen. Als het Centrum Baarn daarop kan inspelen met hun aanbiedingen, zal het de levendigheid verhogen van het centrum en de winkelstand goed kunnen doen.

Diversiteit heeft duidelijk voordelen, want onder de vluchtelingen zijn ondernemers.

Huisvesten vluchtelingen

Vluchtelingen willen graag een actieve rol vervullen om huisvesting te creëren. Als je iets zelf bouwt of verbouwd, krijg je daarmee vanzelf verbinding en samenwerking met elkaar. Tijdelijke woningen bouwen is in het verleden voor vluchtelingen gebeurd, in kampen.

In 2016 in een circulaire stad van verbinding met elkaar, kunnen duurzame (tijdelijke?) woningen worden gerealiseerd met aansturing van professionals door vluchtelingen zelf. Een mooi voorbeeld daarvan zijn deze passieve woningen, zelfbouw in groffe structuur, Zelfbouwwoningen

In Nederland bestaan veel ondernemingen, die daartoe huizen hebben ontwikkeld. In de  regio als eerste bekijken om de werkgelegenheid te bevorderen. Offerte laten uitbrengen, want dit stimuleert het ontwikkelen van nieuwe producten op de woningmarkt, duurzaam. Hier wat websites om te bekijken.

Zelfbouw in Nederland  Zelfbouwen  Planhus Zweedse houten huizen 

Energiebesparende woningen, duurzaam, goedkoop en snel bouwen in één maand

Baarn, 20 januari 2016        Annemarie M. Schaacke

Bedrijf van de Toekomst, Consultancy in samenwerking