De toekomst komt naar je toe…

, , , , , ,

De toekomst komt naar je toe als je besluit er NU voor te gaan. Staan in het licht van Pinksteren.  Fractal Time

De ontdekking dat het heelal onderzoeken betekent dat je met het verleden ervan bezig bent, was voor mij een openbaring.

Aan de rand van The Death Valley bleek leegte een volheid te bevatten, die geheel je wezen kan vervullen.

In China voelde ik mij welkom, als onderdeel van een groter geheel, dat daar in het bewustzijn levend is.

Het voelde goed, want zo is het in wezen: wij zijn allemaal onderdeel van een groter geheel en verantwoordelijk.

Voor de planeet Aarde. Alles is er altijd geweest, maar wij doen ontdekkingen en evolueren individueel en als mensheid. De mensheid ontwikkelt zich naar een hoger bewustzijn, individueel en gezamenlijk, maar ook veel mensen blijven steken. Als dat CEO’s zijn van multinationals heeft dat een enorme impact op de transformatie, een storende werking op het geheel. Presidenten en regeringen kunnen de aansluiting niet maken, maar alleen hun eigen program. Een circulaire economie waar de grondstoffen worden hergebruikt geeft ondernemers vertrouwen in de toekomst. Alle initiatieven komen van onderop in de samenleving, regeringen zijn de weg kwijt geraakt, zoals het politieke beeld in formatie laat zien. Aan inzicht en visie heeft het ontbroken. En nog…!

Alle goedheid komt van boven, waar de zon uitbundig schijnt en de zonne-energie panelen volop energie leveren. In dakpannen geleverd is een innovatie, dat het aanzien van huizen minder verandert op schuine daken. De waarde, die je eraan hecht om circulair te ondernemen, begint met een hoger bewustzijn in wording. Jonge mensen spreekt het snel aan. Dat jij niet op deze aarde bent om alleen te profiteren en uit te putten, te exploiteren, want daarvan raak jezelf uitgeput, burn-out.

Liefde voor elkaar en de planeet Aarde brengt ons in het Licht van Pinksteren tot elkaar.

Wij spreken in allerlei talen, maar op zielsniveau verstaan wij elkaar.

In een hoger bewustzijn en liefde voor elkaar én de Planeet, die Aarde heet!

 

Kanteljaar 2014: een duurzame ‘leak’ in zakendoen

, , , , ,

2014 wordt gezien als het kanteljaar. Als wij met 2 miljoen Nederlanders het besluit nemen tot een duurzaam leven in harmonie met de natuur, met verantwoord gebruik van natuurlijke bronnen keert het tij de stroom. Macht is een ieder gegeven. Het is een kwestie van te besluiten een stap te DOEN!

Management kantelpunten lekken steeds meer door naar het zakendoen in de nieuwe economie, een circulaire economie, in een rijk boek uitgebracht dat in 2014 tot Managementboek van het jaar is uitgeroepen. Zakendoen in de nieuwe economie: Zeven vensters op succes. Marga Hoek. https://www.youtube.com/watch?v=nmGMcHcc4Y4

In de Training ‘Op weg naar het nieuwe ondernemen’ heeft dit boek een belangrijke plaats.

The best to do is show up!
Op 21 september 2014 vindt wereldwijd een People’s Climate March plaats in Amsterdam – New York – Berlijn – Seoul – Melbourne – London – Parijs. http://www.wijwillenactie.nl/?page_id=1177

Dit event is gepland vlak voor een internationale klimaattop in New York, waar alle regeringsleiders aanwezig zullen zijn, maar het is ook bedoeld als breder signaal van en voor alle mensen, die een meer duurzame wereld willen. Het is cruciaal dat er nu stevige maatregelen genomen worden om de aarde leefbaar te houden.

Het nieuwe boek van Naomi Klein. No Time drukt de wereld met de neus op de noodzaak te veranderen. http://www.libris.nl/artikel/naomi-klein/no-time/9789044533767

Een oer-hollandse beschrijving van het woord kantelpunt is de positie onder de dijk waar inzijging overgaat in kwel (omkering van de lekstroom door de toplaag).
In managers taal gesproken: tot het doorlekt tot de toplaag van de overheid. Regelmatig hoor ik mijzelf zeggen, dat wij niet ‘dankzij’ maar ‘ondanks’ de Nederlandse regering tot een duurzame kanteling komen. Het is waar, want het tij keert de stroom: het is tot de toplaag van de politiek / overheid / ministerie gelekt…

Millenniumdoelen 2015the new age and your business

Hoge doelen passen in kleine boekjes… Op mijn nachtkastje staat een héél klein boekje met Millenniumdoelen 2015. Nu 2015 in zicht komt, opnieuw in mijn handen.
In Verenigde Naties verband hebben 189 landen in 2000 met elkaar afgesproken dat vóór 2015 belangrijke wereldproblemen zijn aangepakt, dat lokaal heeft geïnspireerd.
Een eerlijk handelssysteem verdient in hoge mate de aandacht na de start van de financiële crisis in september 2008, die de wereld transformeert.

1. De armoede halveren en minder mensen honger
2. Alle kinderen naar school
3. Mannen en vrouwen gelijkwaardig
4. Minder kindersterfte
5. Verbetering van de gezondheid van moeders
6. Bestrijding van aids, malaria en andere dodelijke ziektes
7. Meer mensen schoon drinkwater
8. Toegang tot betaalbare medicijnen en een eerlijk handelssysteem, minder schulden voor ontwikkelingslanden.
http://www.oneworld.nl/toekomstdenkers/millenniumdoelen

Er is reden tot optimisme, want drie belangrijke subdoelstellingen op het gebied van armoede, sloppenwijken en water blijken nu al behaald te zijn. Het is gelukt om de armoede te halveren ten opzichte van 1990, net als het percentage mensen zonder toegang tot schoon drinkwater. Ongeveer 89 procent van de wereldbevolking kan nu gebruik maken van veilig drinkwater. Tot slot zijn de leefomstandigheden van bijna 200 miljoen mensen in sloppenwijken verbeterd, waarmee ook de subdoelstelling om het leven van 100 miljoen sloppenwijkbewoners behaald is. Andere positieve ontwikkelingen zijn de toename van het aantal meisjes dat naar school gaat en successen in de strijd tegen HIV/aids. http://www.ncdo.nl/artikel/drie-millenniumdoelen-gehaald

Ondanks dit goede nieuws lopen er ook een aantal doelstellingen flink achter. Zo hebben 2,5 miljard mensen – bijna de helft van de bevolking in ontwikkelingslanden – geen toegang tot goede sanitaire voorzieningen. Dat is mensonterend en vormt een risico voor de gezondheid. Het Ebola virus vraagt nu om een wereldwijde aanpak.

Ook de afspraken om moeder- en kindersterfte tegen te gaan liggen niet op schema, net als de aanpak van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.
De komende jaren belangrijk onderwerpen voor een lokale en wereldwijde aanpak!