NIEUWETIJDSKINDEREN

,

LEZING ‘Nieuwetijdskinderen’ Wie zijn ze en wat leren ze ons?

Annemarie M. Schaacke, Family Coach / Natuurgeneeskundig therapeut

in Soest, bij Boekhandel Van de Ven, Soest-Zuid.

Nieuwetijdskinderen: mogelijk heb je ze als ouder, of ben je zelf een Nieuwetijdskind?

Heb je ze in de klas of om je heen en wil je meer weten over wat dat betekent?

scholieren in de klas

In deze Lezing gaat zij in op het ontstaan van het begrip Nieuwetijdskinderen, wie ze zijn en wat ze ons te leren hebben. Haar pas verschenen boek: ‘Allergie voor de onzichtbare wereld is deze avond te koop.

Na de pauze mogelijkheid tot interactie

Ouders zijn de deskundigen bij uitstek wat betreft hun eigen kinderen bij opgroeien.

Hierbij komen aan de orde: kenmerken, communicatie,  de verschillende typen, zwakke en sterke kanten van het nieuwetijdskind, hoe de energie van nieuwetijdskinderen op hun ouders inwerkt, gevolgen van gevoeligheid, kinderen met diagnoses, AD(H)D, autisme,  medicatie en wat is het alternatief, volwassen nieuwetijdskinderen.

Tijd: 20-22 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.

Toegang: € 10.

———————————————————————————————————

 

Interview Annemarie M. Schaacke voor RTVRadio Baarn op 20 januari 2015 om 20 uur is te beluisteren via deze link (18 minuten) over ‘De wereld in 2015’ – Nieuwetijdskinderen.

Inlichtingen: T. 035 544 75 23

De nieuwe Wet op de Jeugdzorg (2014): een Mijlpaal.

, , , , , , , , , , , , ,

Focus op mogelijkheden!

Op 11 februari 2014 heeft de Eerste Kamer, de Senaat, de nieuwe Jeugdwet goedgekeurd. De wethouder in een gemeente wordt verantwoordelijk voor de financiën. Jeugdzorg dichtbij het kind, gezin en ouders brengen, hoopt men hiermee te realiseren. Een zorgcoördinator in een gezin, dat met meervoudige problematiek te maken krijgt, kan de regeldruk verminderen en wekelijks aan de keukentafel bekijken of de zorg goed verloopt. Een start heb ik daarmee als zelfstandig ondernemer reeds gemaakt, in 2013.

Het gaat er een ieder om de meest kwetsbare kinderen en gezinnen tegemoet te komen, maar de wijze waarop verschilt. Het Gezinsplan kan uitkomst bieden. De regie langzaam terug geven aan de ouders, is een belangrijk punt in de psychologische begeleiding.  Maatwerk, waar eerder ouders werden geconfronteerd met uithuisplaatsingen van hun kinderen door Bureaus Jeugdzorg. Overigens blijft dit voorlopig nog steeds mogelijk. De versnippering is niet geheel verdwenen, maar ligt in verantwoordelijkheid bij gemeenten.

De financiën, die met deze Transitie vanuit de Provincie naar gemeenten gaan, is in 2014 reeds in de Provincie Utrecht gerealiseerd. Een overgangsjaar met verkiezingen voor gemeenteraden op 19 maart 2014, die bepalend zullen zijn welke wethouder dit gaat uitvoeren. Een goed moment om de burgers / kiezers te vragen, wat zij voor zorg voor de jeugd, gezin, en maatschappelijke ondersteuning verlangen. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning gaat tevens in 2015 in Transitie naar gemeenten met financiën.

Het grootste verzet kwam van de GGZ Nederland, die daarmee eerder succesvol een gat heeft geslagen in de nieuwe Jeugdwet. De huisarts mag – ook buiten gemeentelijke instanties als het sociale wijkteam en het Centrum voor Jeugd en Gezin om – naar de jeugd-GGZ blijven verwijzen. Bovendien blijven de zorgverzekeraars nog drie jaar bij de inkoop van de jeugd-GGZ betrokken. Om Bureaus Jeugdzorg tegemoet te komen – daar dreigen de grote ontslagen – wordt een nieuwe instantie opgericht, die de scherpste kantjes eraf moet slijpen: de Transitie Autoriteit Jeugd. In 2017 volgt een evaluatie.

In Baarn wordt de gemeentebegroting (zo’n € 42 miljoen) in 2015 verhoogd met € 20 miljoen voor de WMO en € 1,2 miljoen reeds in 2014 voor de Jeugdzorg. Dit jaar kunnen gemeenten zich voorbereiden en afstemmen met hun burgers en hun zorgverleners.

Regionaal zijn er afspraken gemaakt voor 2014, maar gemeenten hebben in deze Transities  het recht, dit uit te gaan voeren in de geest van de nieuwe Jeugdwet.

Focus op mogelijkheden!

Beperkingen en bezuinigingen dienen zich vanzelf aan.