Eerlijkheid duurt het langst voor uw bedrijf…

,

Fractal Time
 
Zelfbedrog is het proces of het feit waarbij we onszelf misleiden om als waar of geldig aan te nemen wat vals of ongeldig is. Kortom, zelfbedrog is een manier om onszelf ons valse geloof te rechtvaardigen. In een tijd van fundamentele en snelle veranderingen vanaf 2009 en speciaal in dit jaar 2012 hebben wij te maken met het feit dat wij aannames dagelijks hebben bij te stellen.


 
Voor 80% reageren wij vanuit ons onderbewuste, waarmee ons bewust gedrag wordt gestuurd. Is dat zelfbedrog?
 
Het moge duidelijk zijn: het onbewuste waar het hier over gaat, is niet het irrationele, donkere onbewuste van Freud, waar onze onderdrukte seksuele verlangens zouden huizen.
 
Volgens Edward de Haan, hoogleraar neuropsychologie aan de Universiteit van Utrecht, is het veeleer een adaptief, informatie verwerkend systeem, dat ons in staat stelt ons aan te passen aan nieuwe omgevingen. De geest werkt het meest efficiënt door een groot deel van de informatieverwerking (het selecteren, interpreteren, evalueren van informatie en daarvan leren) ‘uit te besteden’ aan het onbewuste.
 

‘Bepaalde omstandigheden hebben in het verleden positieve of negatieve gevolgen gehad en die worden opgeslagen’, zegt De Haan. ‘Als we beslissingen moeten nemen, wegen ze op een onbewust niveau mee. Dat stelt ons in staat om snel en effectief te functioneren in een omgeving met te veel informatie en met te veel onzekerheden om bewust bij te houden.’ (Bron: Intermediair)

 
En dat te veel aan informatie is er bijna altijd.
 
In mijn ogen is het zelfbedrog te blijven geloven in een voortdurende vooruitgang en groei van onze economie. En dat als een ‘heilige’ aanname te blijven aanvoeren in processen van besluitvorming.
 
Als ons huidige systeem is gebaseerd op groei, bedriegen wij onszelf als wij niet serieus gaan bekijken welk systeem aansluit bij de huidige tijd van leven. Het is ons boven het hoofd gegroeid en de banken zijn met geld van burgers overeind gehouden. Spaargelden en beleggingen gaan nu gescheiden worden in banken.
 
Zelfverrijking als goedgekeurde maat van een economisch systeem impliceert zelfbedrog. Er is een menselijke maat der dingen en daar hangt geluk mee samen. Een vriendelijk gebaar zegt zoveel meer, dan alleen uit zijn op het eigen vermogen in geld. Hebzucht is een eigenschap, die haaks staat op wat van ons als mens gevraagd wordt. Hebzucht brengt het slechte in de mens naar boven en vernietigt veel van waarde.
 
Steeds meer mensen realiseren zich dat een fundamentele wending in hun leven nodig is en hebben de moed daartoe. Ongebaande wegen gaan en elkaar daarop ontmoeten. Zielsverwanten komen elkaar altijd tegen en herkennen elkaar. Bemoedigend. Niet voor niets zijn bedevaartplaatsen en pelgrimstochten zo in trek, wandeltochten. Jezelf tegenkomen en anderen, die je iets te zeggen hebben. Ontdekken van wat is, altijd al is geweest, maar waaraan wij voorbij gelopen zijn.
 
Bedrog plegen, zelfbedrog, betekent misbruik maken van de omstandigheden, misleiding. Verantwoordelijkheid daarvoor nemen is een eerste stap en verder zien wat echt anders kan om een eerlijke verdeling in de wereld mogelijk te maken in deze 21ste eeuw. Eerlijk duurt het langst…
 
Heeft u daarbij begeleiding nodig, dan kunt u contact met mij opnemen.
 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie