De Circulaire Stad

De Circulaire Stadvision development

Hoe willen wij wonen met elkaar in verbinding?

Democratie in een wereld zonder olie en gas, nu ook Minister Kamp tot bewustwording is gekomen, dat de fossiele brandstoffen tot het verleden gaan behoren. Dat betekent een kanteling in denken en grote stappen maken om in de 21ste eeuw dit te bereiken. De ideeën over de Circulaire Stad zijn al decennia lang in omloop, ontwikkeling. Op 7 april 2016 wordt de aftrap gegeven tot een nationale dialoog Energie dialoog 2050.

De Circulaire Economie

Dit hangt samen met de circulaire economie, het anders gaan gebruiken van wat de planeet Aarde biedt aan grondstoffen, hergebruik, voedsel, dat in overvloed aanwezig is. In januari,  21-28, 2016 is de eerste Week van de Circulaire Economie georganiseerd.

Op 9 februari 2016 wordt in Amsterdam een bijeenkomst georganiseerd om tot uitwerking te brengen, resultaat gericht is mijn insteek. Democratie in een wereld zonder olie en gas In Pakhuis de Zwijger worden avonden georganiseerd om kennis te delen en te verdiepen, bewustzijn van mogelijkheden te vergroten, inspiratie op te doen, wat gedaan kan worden in de praktijk.

Energieneutrale woningen bouwen vanaf nu te ontwikkelen.

In Nederland is Urgenda daarmee bezig met de eerste 100 in Zaanstad in 2016. Op Texel is een project waar bestaande woningen, huurwoningen, worden gerenoveerd tot energieneutraal, dat maximaal € 35.000 per woning kost. Te vinden op de website. Urgenda heeft in 2015 de Klimaatzaak gewonnen. In november.december bekender geworden met TV uitzendingen na Nieuwsuur met de dagelijkse Klimaatwandeling, #climatemiles van Utrecht naar Parijs, waar de Klimaattop heeft plaatsgevonden begin december 2015. Het Klimaatakkkord is door Nederland ondertekend. In de nieuwe Energienota (januari 2016) van Minister Kamp is daarvan bedroevend weinig terug te vinden, wat betreft ambitie, gevoel van urgentie en inspiratie om doelen te halen.

De Energiesprong met inspirerende projecten met Nul Op de Meter, de NOM afgekort.

De woonlasten gaan daarmee omlaag. In Baarn mogen wij ons gelukkig prijzen met de Woningbouwvereniging Eemland Wonen, die een beleid ontwikkelt daartoe met isolatie van bestaande woningen + zonnepanelen. De eerste 70 woningen in de Professorenbuurt.

Vluchtelingen

Om goede redenen hebben mensen hun land moeten verlaten om te overleven. Dictaturen dulden geen tegenspraak, vernietigen. In het vluchtelingenvraagstuk in Europa heeft Nederland, dus ook de gemeente Baarn, een rol te vervullen van gastvrijheid. De nieuwste ontwikkeling van tijdelijke huisvesting in mogelijkheden zijn de Tiny Houses in verschillende afmetingen.

Gastvrijheid blijkt in het algemeen gesteld niet direct in de genen van de gemeente Baarn en bevolking, bestuur aanwezig, want het quotum van 55 voor 2015 is nog niet gehaald. Tien mensen, die in de noodopvang tijdelijk zijn opgevangen in de Trits, zijn te huisvesten. Voor 2016 geldt hetzelfde quotum, 55, waarmee 65 te huisvesten zijn, verplicht. Dat dit quotum verhoogd gaat worden, is zeer aannemelijk, gezien de berichten. De aanpak van het vluchtelingenvraagstuk is weinig democratisch verlopen, maar Baarn maakt kanteling.

In het verleden zijn in de gemeente Baarn regelmatig vluchtelingen opgevangen, waaraan wij het Festival All Together te danken hebben. Het van oorsprong naar binnen gekeerde Baarn in verbinding met mensen van buiten, ondervindt daarvan de voordelen. Als het Centrum Baarn daarop kan inspelen met hun aanbiedingen, zal het de levendigheid verhogen van het centrum en de winkelstand goed kunnen doen.

Diversiteit heeft duidelijk voordelen, want onder de vluchtelingen zijn ondernemers.

Huisvesten vluchtelingen

Vluchtelingen willen graag een actieve rol vervullen om huisvesting te creëren. Als je iets zelf bouwt of verbouwd, krijg je daarmee vanzelf verbinding en samenwerking met elkaar. Tijdelijke woningen bouwen is in het verleden voor vluchtelingen gebeurd, in kampen.

In 2016 in een circulaire stad van verbinding met elkaar, kunnen duurzame (tijdelijke?) woningen worden gerealiseerd met aansturing van professionals door vluchtelingen zelf. Een mooi voorbeeld daarvan zijn deze passieve woningen, zelfbouw in groffe structuur, Zelfbouwwoningen

In Nederland bestaan veel ondernemingen, die daartoe huizen hebben ontwikkeld. In de  regio als eerste bekijken om de werkgelegenheid te bevorderen. Offerte laten uitbrengen, want dit stimuleert het ontwikkelen van nieuwe producten op de woningmarkt, duurzaam. Hier wat websites om te bekijken.

Zelfbouw in Nederland  Zelfbouwen  Planhus Zweedse houten huizen 

Energiebesparende woningen, duurzaam, goedkoop en snel bouwen in één maand

Baarn, 20 januari 2016        Annemarie M. Schaacke

Bedrijf van de Toekomst, Consultancy in samenwerking

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie