De rechten van het Kind

,

Recht van het kindDe roze wolk voorbij…

Elk jaar wordt op 20 november de Internationale Dag van de Rechten van het Kind gevierd. Op die dag zijn er allerlei activiteiten om te herinneren dat kinderen speciale rechten hebben. De basisrechten van alle kinderen ter wereld zijn vastgelegd in een verdrag: de Universele Verklaring van de Rechten van het Kind.

Het verdrag van de Universele Verklaring van de Rechten van het Kind werd op 20 november 1989 aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Inmiddels is het verdrag door 191 van de 193 landen op de wereld ondertekend. De landen verplichten zich hiermee tot het beschermen van de rechten van kinderen in hun land. Ze moeten kinderen ook de kans geven om mee te denken en te praten over dingen die voor hen van belang zijn. Ieder land moet elke vijf jaar rapport uitbrengen aan een speciale commissie in Genève. UNICEF heeft een belangrijke taak bij het toezicht op de naleving van het verdrag.

Hier ziet u de 13 belangrijkste rechten van het kind. U zult zich verbazen, wat er te doen in deze 21ste eeuw, wereldwijd, maar het begint bij uzelf!

Een goede gezondsheidzorg is het 12e recht van het kind. Een land, natie of gemeenschap kan daarvoor instituties in het leven roepen, zoals in Nederland. De Jeugdgezondheidszorg, Consultatiebureau’s, GGD, Bureau Jeugdzorg. CJG, Jeugdreclassering enz. De Jeugdzorg in Nederland is zeer versnipperd georganiseerd en om dit te verbeteren is er een nieuwe wet, die Transitie in de Jeugdzorg aan de gang zet, die zal leiden tot gemeentelijke verantwoordelijkheid van alle soorten van Jeugdzorg in 2015. Zijn gemeenten daarvoor toegerust?

Minister Schippers (VWS) leidt dit op ministerieel niveau en is woonachtig in Baarn. Het gevolg van deze Transitie is, dat alle bestaande instituties zich trachten te handhaven, om zich onmisbaar te maken. Een Transitie, echter, is een overgang naar nieuwe vormen van Jeugdzorg, die uitgaan van de Ouder(s) en het Kind en hun vragen en behoeften. Ouders hebben behoefte om aangesproken te worden op hun mogelijkheden!

Sinds 2008 zijn de Opvoedpoli gestart, tweedelijns GGZ, waar ouders en kinderen met hun vragen terecht kunnen, voor ondersteuning en praktische hulp. Een flexibel team van specialisten en medewerkers staan mensen te woord en kijken wie of wat het beste past. “Wij zijn het kastje én de muur” is hun parool. In Utrecht heb ik kennis gemaakt, aangezien ik op samenwerking gericht ben. Als Family Coach werk ik in Baarn en op locatie, in gezinnen.

De Nederlandse wet is goed voor grote mensen, maar niet voor kinderen. Kinderen kunnen geen juridische procedure starten. De bijzondere Hoogleraar (sinds feb. 2010) Caroline Forder vraagt aandacht voor hun rechten bij wetenschappers, studenten, krantenlezers en advocaten. “Kinderen hebben meer inzicht dan mensen aan hen toekennen”, stelt zij vanuit haar ervaring, als journaliste.

Waar heeft uw kind of hebben uw kinderen recht op? Op een samenleving in ADHD, waarvoor zij de medicijnen krijgen? Wordt er naar hen geluisterd? Bij huiselijk geweld in het gezin? Wrede en vernederende situaties, ook naar henzelf? Krijgen zij aandacht, zorg, quality time? Krijgen zij grenzen gesteld? Als u, als ouders, besluit uit elkaar te gaan? Op een goed contact met zowel de vader als de moeder, in co-ouderschap?

Vraagt u het kind! Het zal u verwonderen, hoe zij de wereld zien, hun ouders en zichzelf!

Annemarie M. Schaacke, Family Coach

Heeft u vragen? Neem dan contact op met mij.

27 november 2012

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie