Deel de regie met de burger, overheid!

Besturen MET de burger is de enige oplossing om de democratie uit het moeras te bevrijden.
De opleidingsgraad van de bevolking heeft zich dermate boven het gemiddelde verrezen, dat het weerleggen van de foute beslissingen en aannames van de overheid een peuleschil is geworden. Desalniettemin gaat de regerende overheid door met belasten en vervuilen van het dagelijks leven van de burger, in woonomstandigheden, luchtvervuiling en over-het-hoofd van iedereen regeren.

De overheid is er voor de burger, die deze boven zich heeft aangesteld om de rechtsstaat te handhaven, democratisch in te richten en onze belastinggelden te gebruiken op een wijze die wij voorstaan. Echter, niemand vraagt de burger iets, nadat de verkiezingen hebben plaatsgevonden. Recent is er een referendum in de maak over het aantasten van onze privacy door de overheid, de Sleepwet. Wij hebben gestemd voor duurzaam, groen en onderwijs, aandacht voor de levensbedreigende klimaatverandering: een fundamentele koerswijziging naar een circulaire economie zonder afval.

Vertrouwen op het gezond verstand van burgers behoort een normale zaak te zijn voor de overheid. Autonome burgers gaan zich verdiepen als vliegroutes plots blijken te worden gewijzigd, waarmee burgers in heel Nederland gevaar lopen, hun gezondheid wordt bedreigd en vervuild. Stilte is een schaars goed, meer dan de economie van de gevestigde orde zich wil realiseren. Het doorgaan op doodlopende paden doet afbreuk aan het democratische gehalte van onze samenleving. Het pad naar de Raad van State als hoogste bestuursorgaan raakt overbevolkt.

Lokale geschillen, die het gemeentebestuursorgaan hoort op te lossen met burgers, die op tijd aan de bel trekken, waar echter de overheid doof voor is, verharden de onderlinge verhoudingen. Het vervuilen van de aarde, de grond met CO2 opslag, gasopslag, fossiele brandstoffen met miljarden subsidiëren is het probleem ontkennen en verstoppen, waar de planeet Aarde zich heftig tegen verzet. De erupties van vulkanen en orkanen, het klimaat op de planeet aarde is veranderd. Dat kan niemand meer zijn ontgaan.

Ondanks afspraken op wereldniveau verandert er niets aan het systeem van geld verdienen in een – de aarde en mensheid – bedreigende economie van de oude orde, waarvoor alles zou moeten wijken, maar verzet groeit met de dag. Burgers, mensen en ondernemers, zelfstandig opdrachtnemers voeren de vertaalslag aan naar een regionale en lokale circulaire economie zonder afval. Pak de verpakkingsindustrie aan, zorg dat plastic alleen geproduceerd mag worden als het hergebruikt kan worden. Goede maatregelen zijn het verbod van gratis plastic tasjes en statiegeld op flessen te laten bestaan, uitbreiden graag.

Het exploiteren van grondstoffen in de aarde ontstaan is verleden tijd, ondanks de tegenwerkende olie en gas producerende multinationals, die blijven verhullen waarom het gaat. Nationale regeringen tonen zich machteloos, zoals het Ministerie van Economische Zaken al decennia lang een speelbal is van CEO’s van Shell en Gazprom. De vml. Minister Maria van der Hoeven is er te laat achtergekomen, dat duurzame energie de toekomst heeft. Haalbaar is dit inmiddels aangetoond vanuit burgers en bedrijven, die er voor zijn gaan staan.

De overheid bijt zichzelf in de staart.

De wereld van voedsel.                                                                                                                                                                       De https://www.trouw.nl/redactie/duurzame100/2017/index.html duurzame 100 van het dagblad Trouw is deze dagen wederom bekend gemaakt, op 10 oktober 2017  op de negende Dag van de Duurzaamheid, initiatief van Urgenda, die de Klimaatzaak heeft gewonnen, waar tegen Minister Henk Kamp in beroep is gegaan. Milieudefensie heeft de lucht kwaliteit zaak gewonnen, waar tegen staatssecretaris Sharon Dijksma in beroep is gegaan.

Blijven wij zo doorgaan?

Als je je burgers verliest dan houdt de democratie op te bestaan’

 

Baarn, 5 oktober 2017

 

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie