DWARSDENKEN EN VERSNELLEN GEEFT NIEUWE ENERGIE

Circulariteit, duurzaam bouwen, innovatie, transformatie en renovatie, energie, w.o. waterstof.
Drie zalen vol nieuwe energie in drie dagen Building Holland in Amsterdam Rai, 9 ™ 11 april 2019. Duurzaam leven en ondernemen, bouwen in nieuwe economie is delen van kennis en inspiratie. Kennis is macht, kennis delen is kracht. De Kracht van Bewustzijn verspreidt zich razend snel. Op woensdag 10 april bezocht, oude bekenden kwamen op mijn pad, maar vooral nieuwe.

VERSNELLEN DOOR DWARSDENKEN
In de Cirkelstad waar grote steden aan bijdragen als koplopers. https://www.cirkelstad.nl
Hoogleraar Building Sustainable mevrouw Elphi Nelissen inspireerde met ingenieur aan haar zijde ‘Het einddoel is even duidelijk als ambitieus: in 2050 moet de Nederlandse bouweconomie voor 100% circulair zijn’. Versnellen is het parool! https://circulairebouweconomie.nl
Als u deze ambitie deelt, kan het netwerk van The NewBuilders u inspireren “Wij realiseren een wendbare en menswaardige bouwsector, in het nieuwe tijdperk” http://www.thenewbuilders.nl
Ecochain biedt Revolutionary Environmental Management Software https://ecochain.com

Naast de openbaarheid bestaan er tijdens deze dagen besloten side events om je te verdiepen. Daar worden zaken voorbereid die op deze dagen in de openbaarheid zijn gebracht, zoals

Intentie verklaring Kopgroep ‘Samen versnellen’ is door directeur Fred Licher, Ministerie BZK geannonceerd, waar grote ondernemingen en steden en ook Brabant zich met elkaar verbinden, handtekeningen op voetballen, die ieder mee naar bedrijf neemt en door Rutger Sypkens, Dura Vermeer werd afgetrapt, hoog de RAI werd ingeschoten en weer bij hem is terug gekeerd. Succes!

Aftrap Kopgroep ‘Samen versnellen’.

De heer Doekle Terpstra deelde zijn kennis in verbinding met de vele zaken waarvoor hij zich inzet. De Arena draait op 1 batterij www.connect2025.nl : de techniek sector is meer dan ooit onmisbaar! Daarna was hij als voorzitter aanwezig bij de Uitreiking Rabobank Innovation Challenge 2019, waar bij een record aantal inzendingen van rond de 70 slechts 3 prijzen werden vergeven door de Rabobank. https://www.buildingholland.nl/beursinformatie/innovation-challenge
Overall winnaar werd Gooee uit de UK, digitalisering, voor meer informatie zie de site.

De heer Diederik Samsom sprak in een half uur presentatie, briljant over De Grote verbouwing, duurzaam in drie decennia, een handleiding van de klimaattafel. Goed nieuws: deze verbouwing is prima te betalen! Een diversiteit aan oplossingen werd aangedragen om te versnellen, waarbij de overheid de helft van het belasting geld dat over is, 3.5 miljard euro kan inzetten. De banken moeten zich aanpassen met souplesse in leningen tegen lage rente ter besparing op energie.
Zo kunnen 1,5 miljoen huizen tot 2030 van de 7 miljoen in Nederland worden omgebouwd. Per wijk aanpakken of stadsdeel. Het klopt inderdaad dat de beste ambassadeurs je buren zijn. Verduurzamen van hypotheken, leasen en op afbetaling woningen isoleren zoals dat met auto’s geschiedt. Niets betalen, maar afbetalen in redelijke termijnen, brengt versnelling teweeg. Warmtenetten daar waar dit functioneel is, met dunnere leidingen, vernieuwen, warm water is nieuwe bron van energie. Corporaties en ondernemingen gaan samenwerken, prijsvraag in één dag ombouwen door onderneming loopt momenteel. Besparen op je energie rekening!

Tijdens de borrel waren de voorbereidingen voor het Green Tie Gala opvallend aanwezig, want ’s avonds pakte de ABNAMRO uit, voor de helft in handen van de Nederlandse staat, de belastingbetalers, wij dus. Winnaar van de prestigieuze Duurzame 50 werd Onno Dwars!
https://www.duurzaamgebouwd.nl/artikel/20990424-onno-dwars-wint-abn-amro-duurzame-50
Uiteindelijk was het Lizzy Butink die de ABN AMRO Young Professional award 2019 won.
Een extra ‘Outstanding’ award werd ten slotte uitgereikt aan Diederik Samson, de voorzitter van de klimaattafel, waarop hij een duidelijke oproep aan de 400 aanwezigen deed: ga aan de slag en wacht niet op de totstandkoming van het Klimaatakkoord! Versnellen door dwarsdenkers!

Zet in uw agenda: Building Holland 2020, 24 ™ 26 maart en doe mee aan de Versnelling!

Katwijk ZH, 14 april 2019 A.M. (Annemarie) Schaacke.