Family coaching

Als Family Coach betrek ik u bij uw proces met uw eigen, zelfhelend vermogen. Daarop sluit ik aan met behandelingen naar aanleiding van de vragen en doelstelling vastgesteld bij het intake gesprek. Tijdens de duur van het traject kunt u mij altijd raadplegen of uw berichten zenden per email. Daarop reageer ik direct of later tijdens een volgend consult. 30 minuten kosteloos kennismaken voor traject is mogelijk. Traject omvat totaal 6 consulten.

Helende begeleiding vindt plaats met EMDR behandeling, SoulBodyFusion, familie opstelling op tafel, kinderen met tekeningen of andere expressie mogelijkheden. De behandelingen slagen het beste als er een duidelijk vraag aan gekoppeld is ter heling. Trauma’s zijn innerlijk opgelopen beschadigingen in uw leven van jong tot oud. Inner Child kaarten kunnen een functie hebben in dit proces, dat wordt geleid.

Trauma’s opsporen is van groot belang om werkelijk klachten te kunnen laten afnemen of verdwijnen. Veel gedragsproblemen zijn te voorkómen, als kinderen worden onderzocht in de jeugdzorg op trauma’s, stellen nu psychologen*. Volgens de wetenschappers wordt steeds duidelijker dat opgelopen trauma’s een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van stoornissen en gedragsproblemen, maar blijft dat onopgemerkt. PTSS (Post-Traumatische Stress Stoornis) kan ongelooflijk snel afnemen, ook na oorlogservaringen. De dreiging van terreur in onze explosieve samenleving kunnen nieuwe trauma’s opleveren in mensenlevens. Verwijzingen van huisartsen of specialisten, instanties worden meegenomen in de behandeling, als diagnoses. Iedere huisarts beveel ik aan een standaard vraag te stellen: Hebben er schokkende gebeurtenissen plaatsgevonden in uw leven? Speciaal bij onduidelijke, vage klachten, zonder dat diagnoses gesteld worden. Huiselijk geweld, kindermishandeling, seksueel misbruik blijft vaak ongezien.

In Nederland is de pestcultuur sterk verbreid, waarmee het pesten onder kinderen, waartegen de schoolleiding vaak onvoldoende optreedt, volwassenen later in hun leven de schadelijke gevolgen ondervinden. Kinderen worden etiketten opgeplakt, maar op hun gedrag wordt met pestgedrag gereageerd door hun leeftijdsgenoten. De bedrijfscultuur in Nederland kan een vruchtbare bodem zijn voor pest gedrag. Transformatie van bedrijfscultuur wordt in Business Coaching meegenomen.

*http://s.vk.nl/e-a4503355/

Tarieven

Particuliere prijs € 90 per uur, bij meer personen of gezin gelden andere tarieven.
Traject ‘Op weg naar een nieuwe balans’ € 475 voor 6 consulten.