HELPEND HEEL TE WORDEN

Mijn nieuwe website is goed ontvangen in mijn zakelijke netwerk: mooie, informatieve website. Dat is de reden dat ik even gewacht heb mij voor te stellen in het magazine van de Katwijkse Ondernemers Vereniging, KOV (december 2018) om mij actueel aan u te kunnen presenteren met nieuwe website, waarmee ik zelf erg blij ben, want daar gaat het om in het leven: elkaar tot vreugde zijn.

Familiesystemen liggen ten grondslag aan ons leven, die ook doorwerken in bedrijven, zeker als het familiebedrijven zijn. Familietrauma’s uit het verleden kunnen gaan opspelen, vooral rond je 50e levensjaar, wordt zichtbaar in mijn praktijk. Lang kun je dit omzeilen en doorgaan in je leven, maar er is altijd een kantelmoment waarneembaar.  Het traject ‘Op weg naar een nieuwe balans’ in zes consulten is vanuit de praktijk ontstaan om mensen te helpen zich te helen, want zelf helend vermogen heeft iedereen. Met een heldere vraagstelling en doelgerichte aanpak vindt meestal in het midden van het traject een kantelmoment plaats, is mijn ervaring. Dan gaan mensen kiezen voor zichzelf en eigen ontwikkeling, tijdens het gehele traject door mij bijgestaan met helende en psychologische begeleiding, EMDR, SoulBodyFusion, familieopstellingen op tafel, NLP brengen een nieuwe basis en versteviging in bestaan. Inzichten worden je gegeven.

Om daarna een nieuwe weg te gaan. Als je een burnout voelt aankomen of je bent erin beland, een depressie probeert te lijf te gaan met geneesmiddelen met bijwerkingen of met levensvragen worstelt, waarmee je vast gaat zitten in je brein. Vanuit het hart ontstaan oplossingen in verbinding met het hoofd, in de geest en de ziel, waarin je levensopdracht ligt verankerd om stapje voor stapje naar voren te treden. Iedereen is geboren om iets bij te dragen aan de wereld en de toekomst van de aarde en de mensheid. Mijn kanaal tot goddelijke helende kracht stel ik daarvoor open als systemisch therapeut, altijd in verbinding met de Eeuwige. Wonderen bestaan. 

Kinderen voelen het intuïtief goed aan. Je innerlijke kind blijft je hele leven in je aanwezig. Tussen kinderen, jongeren, (jong) volwassenen en ouderen ontstaan liefdevolle verbindingen in het leven. 

Vernedering, misbruik van macht is juist hetgeen je hebt kunnen ondervinden, ervaren in je jeugd. Dat mag geheeld worden om een heel mens te worden, in holistisch mensbeeld ligt de kracht. Van onderdrukking door wie en wat dan ook, medicijnen, wordt niemand beter. Je hebt wel zelf je eigen conflict uit te werken in je leven om wijs te kunnen worden tijdens je ouderdom. Rond je 28e, 35e, 42e en 49e en 56e e.v. liggen de kantel-jaren in je bestaan. Niemand ontkomt daaraan. 

Bedrijfstarieven zijn afhankelijk van uw eigen mogelijkheden aan financiering om u zelf of personeel te laten begeleiden. Begeleidende gesprekken van CEO’s worden hoger getarifeerd dan uw personeel. Redelijkerwijs worden vooraf tarieven met u vastgesteld met geslaagde resultaten. Transformatie van de bedrijfscultuur is mogelijk in begeleidende gesprekken. In geval van ziekteverzuim van uw personeel worden diensten daarbij betrokken, Arbodiensten, UWV, of HR.

Van harte welkom! Mevrouw Annemarie M. Schaacke M. 0642434481 Kosteloos kennismaken in  30 minuten is mogelijk. Voor meer informatie raadpleeg nieuwe website http://annemaries.online  

Bedrijf van de Toekomst, Consultancy in samenwerking.