KINDEREN GROEIEN OP IN EEN GEZIN

Oktober 2015 is de Maand van het Inhuis plaatsenlogo-schaacke

Gezinnen van nu zijn anders dan gezinnen van vroeger. Kinderen hebben bescherming nodig van volwassenen, ouders, leraren, familie, oma’s en opa’s, om veilig te kunnen opgroeien. Soms is het niet veilig in het gezin. Dat was vroeger ook zo, en ook in instellingen en internaten blijken kinderen niet veilig te zijn, macht en ander misbruik.

Als het daaraan ontbreekt volgens de Nederlandse Staat worden ze uit huis geplaatst. Daarmee heeft Nederland zich zo extreem ontwikkeld, dat het de hoogste uit huis plaatsingen kent van de hele wereld. Onder het woord Jeugdbescherming.                        De Verenigde Naties heeft Nederland onlangs op het matje geroepen over Kinderrechten. De Kinderombudsman publiceert alle tekortkomingen, maar wat doen we eraan?

Oktober 2015 is uitgeroepen tot De Maand van het Inhuis plaatsen. Nieuwe initiatieven zijn ontwikkeld en explosief gegroeid het laatste jaar.  Een franchise model waarmee professionele ouders max. 4 kinderen in hun gezin laten opgroeien, die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Pleegouderzorg was er al en is blijven bestaan.

Kinderrechters weten dat opgroeien in een tehuis kinderen weinig goeds heeft gebracht. Opgroeien binnen de bescherming van een gezin is het beste, de warmte voelen van ouders, die er voor je zijn, als je het moeilijk hebt, niet weet hoe het verder moet. Hoewel Nederland zich mag bogen op de meest gelukkige kinderen in de wereld, is er een andere kant ontstaan, onder het woord Jeugdbescherming, die afbreuk doet daaraan.

De nieuwe Wet op de Jeugdzorg is in 2015 in werking getreden, maar er is nog niets veranderd. Bureau’s Jeugdzorg heten nu Jeugdbescherming. Zij blijven hun schadelijke werk doen, vanuit eenzijdigheid en gebrek aan expertise. Gezinsvoogden zijn géén hulpverleners. Om goede redenen is er een nieuwe Jeugdzorg wet aangenomen.

De transformatie van de Jeugdzorg in het gemeentelijke domein geplaatst, moet nog op gang komen, want de oude instituties krijgen nog volop kans zich te profileren. Verwijzingen vanuit lokale en wijkteams, die blijkbaar niet beter weten. In DSM termen valt dit onder de bipolaire stoornis binnen de Jeugdzorg. Ouders krijgen te weinig hulp aangeboden, en worden voor de kinderrechter gedaagd. Slechts via het Gerechtshof kom je af van deze Jeugdbescherming, b.v. door overgang naar gezinsvoogdij Leger des Heils.

In huis plaatsen kan weer vreugde brengen in kinderlevens!

Lichte jeugdzorg kan gegeven worden door verbinding tussen sterkere en zwakkere gezinnen, die te maken krijgen met een opeenstapeling van problematiek.

Op vrijwillige basis is ontstaan het initiatief Buurtgezinnen dat vanaf het begin in april 2015 wordt gesteund met monitor door de Hogeschool van Amsterdam.

Voor psychologische begeleiding of een zorgcoördinator, kom je bij mij terecht. Welkom!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie