Kindermishandeling #laatzenietbarsten

Kindermishandeling gebeurt in het verborgene. Kinderen schamen zich ervoor en durven stock-photo-domestic-and-family-violence-little-girl-asking-for-help-175158260het niet te vertellen, loyaal als ze zijn naar hun ouders, beide ouders. Vaak beseffen ze niet dát ze mishandeld worden, aangezien ze niet beter weten. Het kan gaan om het lichamelijke aspect, dreigen met straffen en ook uitvoeren, in instellingen waaraan de kinderen zijn toevertrouwd (Jeroen Brouwers. Het hout). De corrigeerde tik wordt in Nederland niet meer getolereerd in het gezin, en lijfstraffen zijn verboden. Seksueel misbruik kan jaren plaatsvinden zonder opgemerkt te worden. Ook vindt geestelijke mishandeling plaats door het voortdurend kleineren van hun mogelijkheden en capaciteiten, het aanspreken van kinderen met woorden, waaruit minachting spreekt, waarbij mentaal een kind voor het leven kan worden beschadigd.

Meer dan een derde van de ouders besluit apart verder te gaan, waarbij kinderen voor een loyaliteit conflict worden gesteld, als ouders zich niet meer met elkaar kunnen verstaan. Dat kan leiden tot oudervervreemding van de ene ouder naar de andere, ondanks de door de kinderrechter vastgestelde bezoek- en omgangsregelingen. Van het treiteren van ouders onderling zijn kinderen de dupe, dat zich vaak via hen en bezoeken afspeelt. De ene ouder vindt de andere plots niet goed genoeg voor het kind, dat het recht heeft beide ouders te leren kennen. Het lijden van de verstoten ouder is levenslang, zowel van vaders als van moeders. Narcisme, destructieve relaties zijn lastig te onderscheiden.

Het vertrouwen bij kinderen in volwassenen wordt geschaad, de bescherming ontbreekt. Kinderen zien geen uitweg meer voor zichzelf. Talloze verhalen daarover kunt u overal lezen van jonge(re) en oudere kinderen, volwassenen nu, vaak anoniem. Pesten heeft groteske vormen aangenomen op de werkvloer, waarvan de ouders thuiskomen. Onnoemelijk veel leed vindt achter de voordeur plaats, in het verborgene. Daarover luchthartig spreken is geen optie, vandaar dat er een Week tegen de Kindermishandeling is georganiseerd met talloze activiteiten in alle Provincies en landelijk van 16-21 november.

2815ffbMeld kindermishandeling, praat met een kind en laat het vertellen, luister goed en wees opmerkzaam als zij opvallend en vreemd gedrag vertonen, zich terugtrekken in een groep of club, onmachtig zijn om vrolijk te kunnen deelnemen, kind zijn. Uiteraard kunnen daar ook andere zaken aan ten grondslag liggen, maar wij hebben toe te zien op elkaars kinderen, vooral als er met ouders veel misgaat, in vertrouwen. Het onderwijs, leraren, vertrouwenspersonen, hebben daarin een speciale taak, en worden met de nieuwe Wet op de Zorgplicht soms overbelast. Ieder mens is uniek, en dat blijft zo.

Heeft u begeleiding nodig, als ouder, die zich schaamt voor haar of zijn daden?

Andere ouders zijn u voorgegaan, want onmacht ligt vaak ten grondslag, aan gedrag.

“Op weg naar een nieuwe balans’, door begeleiding van ouder(s) en kinderen, gezin. Helen met EMDR.

30 minuten kosteloos kennismaken, met mogelijkheid tot vergoeding bij uw ziektekostenverzekering. Onder geheimhoudingsplicht. Uw privacy is gewaarborgd.  Tarieven

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie