Nieuwe Economie 2019

BEREID JE MAAR VOOR OP EEN AANTAL WOELIGE JAREN. Tot 2024 zal het zeker duren voordat het kristal van de nieuwe economie zich heeft gevormd, is uitgekristalliseerd. In 2018 heeft Kate Raworth ons geïnspireerd met de ‘Donut economie’, een ronde donut met een gat erin om grenzen aan te geven. Er zijn veel valse denkbeelden rond de groei van de economie in omloop. Economie werkt met modellen, schalen, wiskundige formules, waarvan de basis is weggevallen. Het SCP blijft oude modellen hanteren, die misleidend zijn aangezien  de nieuwe economische grondvesten ontbreken. Er is geen tekort. De aarde geeft een overvloed te zien.

Het is de vraag hoe hiermee om te gaan. Grondstoffen beheersen het huidige zicht op de economie. Het transformeren van afval of resten van de oude economie tot nieuwe grondstoffen is een goede keuze voor de toekomst. Landbouw en veeteelt, visserij zijn aan een grondige hervisie toe. Daar gaan nog steeds de hoogste subsidies van de Europese Unie naar toe. In Nederland wordt de fossiele industrie nog steeds rijkelijk beloond met subsidie, meer dan om de natuurlijke energie bronnen tot exploitatie te brengen. Energie is uit de zon te halen, wind en water worden herontdekt, zonnepanelen, ook op het water, waterstof. Het heelal biedt ongekende mogelijkheden, nulpuntenergie. Dat het gratis is, hoeft niet in de weg te staan.

Het nieuwe goud blijkt te zijn waar wij eerder onze neus voor ophaalden. Een nieuw bewustzijn dient zich aan.  Puin, oude gebouwen, het wegwerpen van oude materialen, consumeren, het doordraaien van groenten en fruit, bloembollen, verspillen van voedsel is in een nieuwe licht komen te staan. Daarvan zijn wij ons bewust geworden.

De files blijken onoplosbaar ondanks verbreden van snelwegen, dat voorspeld is eerder. Ook elektrische auto’s en hybride rijden over dezelfde wegen of staan uren in de file. Het publieke transport wint aan belang en interesse vanwege het ‘groene rijden’ met de trein in nieuwe treinstellen dit jaar. Light rail rond Den Haag. Metro en trein, (snel) tram, bus zijn op vernieuwde stations te vinden. Er hebben grotere investeringen gedaan te worden. De privatisering heeft de NS, het spoor met Prorail geen goed gedaan voor voortgang. Schiphol heeft verplaatst te worden naar de Noordzee, buitengaats IJmuiden. Een ontwikkelingstraject is ingezet door de Minister.

Een transformatie van formaat!

Moraal heeft boven macht gesteld te worden, want met de nieuwe technologieën is veranderen van DNA een levensvraag. De mens heeft het vermogen ontvangen bij de schepping om de aarde te bewonen, daarmee met volle verstand om te gaan, zich te ontwikkelen tot een nieuw bewustzijn. Alles valt samen en is ieders belang.

Vasthouden aan vernietiging is uit den boze. De aarde protesteert in alle hevigheid met uitbarstingen van vulkanen.  Intuïtie ontwikkelen in de 21e eeuw, want  de aarde blijkt eindig in voortbestaan. Een nieuw fundament is nodig hoe met onze prachtige Aarde om te gaan. De ruimtevaart heeft ons onvoorzien een nieuw zicht op de planeet gebracht.

Bijna zeven jaar geleden heb ik een Nieuwsbrief gewijd aan de Nieuwe Economie. Er zijn stappen gezet, een Klimaatakkoord is ondertekend, maar voor een nieuw fundament is meer nodig. Het vraagt alles van de mens om deze transformatie te volbrengen.

Persoonlijke ontwikkeling ligt daaraan ten grondslag.  Daarvoor en meer, bij (voorkomen van) burnout, depressie en bij levensvragen, visie ontwikkeling bent u bij mij aan het juiste adres. Een vruchtbaar jaar gewenst!

Annemarie M. Schaacke   met nieuwe website All in One http://annemaries.online