PASSENDE ZORG VOOR OUDERS EN KINDEREN MET ‘ETIKETTEN’

Worden wie je bent, lijkt verder weg dan ooit voor kinderen, die opvallen, anders zijn. Bij instituties die onderzoeken en kwalificaties mogen verlenen aan ouders, diagnoses stellen, krijgen kinderen een ’etiket’. Wat dit met hen zelf doet, hun ontwikkeling schaadt, schijnt weinig oog voor te zijn of niet gezien te worden. Recent een klein bericht van de Gezondheidsraad, dat het aantal kinderen tussen de 4 en 18 jaar met ADHD gediagnosticeerd dat Ritalin krijgt voorgeschreven, in tien jaar tijd is verviervoudigd. Dat is 4,5% van de kinderen tusen de 4-18 jaar. Het moet niet gekker worden, vinden velen, waaronder deskundigen en therapeuten. Bijwerkingen van Ritalin gebruik zijn slaapproblemen, hoofdpijn of nervositeit. www.gezondheidsraad.nl/nl/nieuws/meer-medicatie-adhd-baart-zorgen

Er zijn nieuwe wijzen van behandelen en aandacht hebben voor de uitdagingen waar ouders en kinderen voor gesteld worden. Een kind opvoeden met een ‘etiket’ vereist veel van hun omgeving. Tolerantie, liefde voor het kind dat anders is in een maatschappij, waar de prestatiedruk wordt opgevoerd. Als Family Coach / Therapeut mag ik psychologische en levensbrede begeleiding bieden aan volwassenen en kinderen met autisme en ADHD diagnosis, in samenwerking. Het gaat om het ZIJN van de therapeut of coach naast degene met een diagnose ADHD of autisme. De methode is ontwikkeld door Herman de Neef, de zgn. Pillar methode, beschreven in zijn boek ‘Op weg naar rust’. Dit is een door het Ministerie VWS goedgekeurde interventie methode, met aandacht voor de mens en het kind in levensbrede begeleiding. Met deze goedkeuring kan de behandeling vergoed worden door ziektekostenverzekeringen. In 2009 heeft de Gezondheidsraad haar rapport “Autisme, een leven lang anders’ uitgebracht, dat daarover adviseert.

Passende zorg is van groot belang in samenhang met Passend onderwijs, de nieuwe wet, die per 1 augustus 2014 van kracht wordt, waarmee scholen een zorgtaak krijgen.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie