Berichten

KINDEREN GROEIEN OP IN EEN GEZIN

Oktober 2015 is de Maand van het Inhuis plaatsenlogo-schaacke

Gezinnen van nu zijn anders dan gezinnen van vroeger. Kinderen hebben bescherming nodig van volwassenen, ouders, leraren, familie, oma’s en opa’s, om veilig te kunnen opgroeien. Soms is het niet veilig in het gezin. Dat was vroeger ook zo, en ook in instellingen en internaten blijken kinderen niet veilig te zijn, macht en ander misbruik.

Als het daaraan ontbreekt volgens de Nederlandse Staat worden ze uit huis geplaatst. Daarmee heeft Nederland zich zo extreem ontwikkeld, dat het de hoogste uit huis plaatsingen kent van de hele wereld. Onder het woord Jeugdbescherming.                        De Verenigde Naties heeft Nederland onlangs op het matje geroepen over Kinderrechten. De Kinderombudsman publiceert alle tekortkomingen, maar wat doen we eraan?

Oktober 2015 is uitgeroepen tot De Maand van het Inhuis plaatsen. Nieuwe initiatieven zijn ontwikkeld en explosief gegroeid het laatste jaar.  Een franchise model waarmee professionele ouders max. 4 kinderen in hun gezin laten opgroeien, die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Pleegouderzorg was er al en is blijven bestaan.

Kinderrechters weten dat opgroeien in een tehuis kinderen weinig goeds heeft gebracht. Opgroeien binnen de bescherming van een gezin is het beste, de warmte voelen van ouders, die er voor je zijn, als je het moeilijk hebt, niet weet hoe het verder moet. Hoewel Nederland zich mag bogen op de meest gelukkige kinderen in de wereld, is er een andere kant ontstaan, onder het woord Jeugdbescherming, die afbreuk doet daaraan.

De nieuwe Wet op de Jeugdzorg is in 2015 in werking getreden, maar er is nog niets veranderd. Bureau’s Jeugdzorg heten nu Jeugdbescherming. Zij blijven hun schadelijke werk doen, vanuit eenzijdigheid en gebrek aan expertise. Gezinsvoogden zijn géén hulpverleners. Om goede redenen is er een nieuwe Jeugdzorg wet aangenomen.

De transformatie van de Jeugdzorg in het gemeentelijke domein geplaatst, moet nog op gang komen, want de oude instituties krijgen nog volop kans zich te profileren. Verwijzingen vanuit lokale en wijkteams, die blijkbaar niet beter weten. In DSM termen valt dit onder de bipolaire stoornis binnen de Jeugdzorg. Ouders krijgen te weinig hulp aangeboden, en worden voor de kinderrechter gedaagd. Slechts via het Gerechtshof kom je af van deze Jeugdbescherming, b.v. door overgang naar gezinsvoogdij Leger des Heils.

In huis plaatsen kan weer vreugde brengen in kinderlevens!

Lichte jeugdzorg kan gegeven worden door verbinding tussen sterkere en zwakkere gezinnen, die te maken krijgen met een opeenstapeling van problematiek.

Op vrijwillige basis is ontstaan het initiatief Buurtgezinnen dat vanaf het begin in april 2015 wordt gesteund met monitor door de Hogeschool van Amsterdam.

Voor psychologische begeleiding of een zorgcoördinator, kom je bij mij terecht. Welkom!

NIEUWETIJDSKINDEREN

,

LEZING ‘Nieuwetijdskinderen’ Wie zijn ze en wat leren ze ons?

Annemarie M. Schaacke, Family Coach / Natuurgeneeskundig therapeut

in Soest, bij Boekhandel Van de Ven, Soest-Zuid.

Nieuwetijdskinderen: mogelijk heb je ze als ouder, of ben je zelf een Nieuwetijdskind?

Heb je ze in de klas of om je heen en wil je meer weten over wat dat betekent?

scholieren in de klas

In deze Lezing gaat zij in op het ontstaan van het begrip Nieuwetijdskinderen, wie ze zijn en wat ze ons te leren hebben. Haar pas verschenen boek: ‘Allergie voor de onzichtbare wereld is deze avond te koop.

Na de pauze mogelijkheid tot interactie

Ouders zijn de deskundigen bij uitstek wat betreft hun eigen kinderen bij opgroeien.

Hierbij komen aan de orde: kenmerken, communicatie,  de verschillende typen, zwakke en sterke kanten van het nieuwetijdskind, hoe de energie van nieuwetijdskinderen op hun ouders inwerkt, gevolgen van gevoeligheid, kinderen met diagnoses, AD(H)D, autisme,  medicatie en wat is het alternatief, volwassen nieuwetijdskinderen.

Tijd: 20-22 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.

Toegang: € 10.

———————————————————————————————————

 

Interview Annemarie M. Schaacke voor RTVRadio Baarn op 20 januari 2015 om 20 uur is te beluisteren via deze link (18 minuten) over ‘De wereld in 2015’ – Nieuwetijdskinderen.

Inlichtingen: T. 035 544 75 23

De nieuwe Wet op de Jeugdzorg (2014): een Mijlpaal.

, , , , , , , , , , , , ,

Focus op mogelijkheden!

Op 11 februari 2014 heeft de Eerste Kamer, de Senaat, de nieuwe Jeugdwet goedgekeurd. De wethouder in een gemeente wordt verantwoordelijk voor de financiën. Jeugdzorg dichtbij het kind, gezin en ouders brengen, hoopt men hiermee te realiseren. Een zorgcoördinator in een gezin, dat met meervoudige problematiek te maken krijgt, kan de regeldruk verminderen en wekelijks aan de keukentafel bekijken of de zorg goed verloopt. Een start heb ik daarmee als zelfstandig ondernemer reeds gemaakt, in 2013.

Het gaat er een ieder om de meest kwetsbare kinderen en gezinnen tegemoet te komen, maar de wijze waarop verschilt. Het Gezinsplan kan uitkomst bieden. De regie langzaam terug geven aan de ouders, is een belangrijk punt in de psychologische begeleiding.  Maatwerk, waar eerder ouders werden geconfronteerd met uithuisplaatsingen van hun kinderen door Bureaus Jeugdzorg. Overigens blijft dit voorlopig nog steeds mogelijk. De versnippering is niet geheel verdwenen, maar ligt in verantwoordelijkheid bij gemeenten.

De financiën, die met deze Transitie vanuit de Provincie naar gemeenten gaan, is in 2014 reeds in de Provincie Utrecht gerealiseerd. Een overgangsjaar met verkiezingen voor gemeenteraden op 19 maart 2014, die bepalend zullen zijn welke wethouder dit gaat uitvoeren. Een goed moment om de burgers / kiezers te vragen, wat zij voor zorg voor de jeugd, gezin, en maatschappelijke ondersteuning verlangen. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning gaat tevens in 2015 in Transitie naar gemeenten met financiën.

Het grootste verzet kwam van de GGZ Nederland, die daarmee eerder succesvol een gat heeft geslagen in de nieuwe Jeugdwet. De huisarts mag – ook buiten gemeentelijke instanties als het sociale wijkteam en het Centrum voor Jeugd en Gezin om – naar de jeugd-GGZ blijven verwijzen. Bovendien blijven de zorgverzekeraars nog drie jaar bij de inkoop van de jeugd-GGZ betrokken. Om Bureaus Jeugdzorg tegemoet te komen – daar dreigen de grote ontslagen – wordt een nieuwe instantie opgericht, die de scherpste kantjes eraf moet slijpen: de Transitie Autoriteit Jeugd. In 2017 volgt een evaluatie.

In Baarn wordt de gemeentebegroting (zo’n € 42 miljoen) in 2015 verhoogd met € 20 miljoen voor de WMO en € 1,2 miljoen reeds in 2014 voor de Jeugdzorg. Dit jaar kunnen gemeenten zich voorbereiden en afstemmen met hun burgers en hun zorgverleners.

Regionaal zijn er afspraken gemaakt voor 2014, maar gemeenten hebben in deze Transities  het recht, dit uit te gaan voeren in de geest van de nieuwe Jeugdwet.

Focus op mogelijkheden!

Beperkingen en bezuinigingen dienen zich vanzelf aan.