Berichten

2018 – een nieuwe bladzijde – afscheid – transformatie

Kernwaarden: *Kwaliteit *Vernieuwend *Diepgang *Gevoel *Snelheid  

Time for Change - Ornate Clock

Tijd voor Verandering

In 2018 wijzigt zich veel in mijn Bedrijf van de Toekomst, Consultancy in Samenwerking. Als Zelfstandig Opdrachtnemer (ZO!) blijf ik in beweging, traject begeleider in samenwerking. Open voor uw (individuele) vragen, als mens – werk – gezin – bedrijf – samenleving – overheid – sociaal domein. De nieuwe vestigingsplaats wordt later bekend gemaakt. De huidige Praktijk als Family Coach / Therapeut in Baarn gaat sluiten, waarbij ik met veel liefde, trots en aandacht terug kijk op geslaagde trajecten, die ik heb mogen begeleiden. Met ingewikkelde zaken in uw leven wist u mij te vinden. Alles op basis van vertrouwen, dat speciaal kinderen mij in benarde situaties vanuit zichzelf hebben gegeven. Vertrouwen is gebaseerd op verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. Elkaar vasthouden in moeilijke tijden schept veiligheid en voedsel delen met elkaar als levensondersteuning. Er is genoeg voor iedereen!

Het Traject ‘Op weg naar een nieuwe balans’ blijft bestaan, waarin psychologische, helende en zakelijke begeleiding en speciale aandacht voor u in de levensfase en situatie waarin u zich bevindt voorop staat. Voor werkgevers en werknemers, ondernemers en hun personeel  een aanbeveling van wie u zijn voor gegaan met mijn trajectbegeleiding. Voorkom burn-out, depressie en bij levensvragen. Tarieven blijven gehandhaafd http://www.familycoachschaacke.nl/tarieven/
Aandacht voor wat echt belangrijk is, met inzet van innovatie, waarmee ik al vele jaren up to date blijf in de nieuwe groene, duurzame economie,  door ondernemend bezoek aan internationale exposities, zoals de World Expo in Shanghai in 2010 ‘Better City, Better Life’, waarvan de invloed wereldwijd merkbaar is geworden. Steden en regio’s, regionale samenwerking hebben de toekomst.  In Milaan de Expo in 2015 ‘Feeding the Planet, Energy for Life’ http://www.expo2015.org/en over Energie en Voedsel, wereldwijd.  Zie 3 en meer You Tube filmpjes met interviews. Theme : ‘Small is the new Big’. Slow Food International, Roberto Burdese, Qatar en Montenegro, als meest bekeken.

Alles is mogelijk en wonderen bestaan! Vertrouw op jezelf vooral, want je bent veel sterker dan je zelf denkt. Het helen van wat innerlijk kapot is gegaan, beschadigd, getraumatiseerd door schokkende ervaringen, die soms in de vroege jeugd zijn gebeurd zonder dat je als kind dat kon weten. Veel in mensenlevens blijft verborgen, tot zich het moment aandient dat het veilig is om erover te spreken met elkaar. De veiligheid waar ieder mens, als burger naar verlangt, vertrouwen te kunnen hebben in de overheid, integriteit, de rechtsstaat, de werkomgeving en thuis, privé.

Vertrouwen in jezelf ontwikkelen, je onderscheidingsvermogen in deze tijd van transitie en transformatie van de fundamenten van onze samenleving komt voorop komen te staan.

Aandacht voor mijn omgeving is er volop (geweest) in de gemeente Baarn, waar ik trots vernieuwende zaken achterlaat. Open Coffee Baarn blijft, gezien het enthousiasme voor deze open ontmoetingsplaats voor ondernemers, ZZP-ers, vanuit Baarn Netwerkt ontstaan. Als ik vertrek houdt dit op te bestaan. Hét vernieuwende netwerk voor Baarn en omgeving verdwijnt dan. Het heeft zijn diensten bewezen in de naar binnen gerichte gemeente en netwerken van Baarn, die de beweging naar buiten zelf mogen gaan maken.

Blij ben ik Baarn te kunnen achterlaten met een ontwikkeling ten goede in de Jeugdzorg. De gemeente Baarn is van plan (budget is vrijgemaakt) om een coördinator aan te stellen in 2018 voor http://www.buurtgezinnen.nl Gezinnen voor gezinnen ondersteunen elkaar, vrijwillig.

http://www.facebook.com/burgerbewegingbaarn Burgerbeweging Baarn is een verbindende schakel gebleken, waarmee de aandacht voor armoede in de gemeente Baarn in een nieuw licht is komen te staan. Eén op de 8 kinderen groeit op in armoede in Vorstelijk Baarn, dat zijn 4 kinderen in een klas van 32 op school. Een nationale Facebook site Burgerbeweging https://www.facebook.com/vollekrachtvooruit/ is inmiddels in bedrijf om de autonomie, kennis en zelfvertrouwen van burgers, inwoners van Nederland, te verhogen.

De Uitgangspunten Transformatie Sociaal Domein http://www.familycoachschaacke.nl/uitgangspunten-transformatie-sociaal-domein-gemeente/ zijn geformuleerd vanuit mijn expertise gedeeld met het bestuurlijke en politieke domein, dat in 2017 eerlijk heeft bekend er niets van te begrijpen. Richt u naar buiten, dat verheldert veel : Volg de Nieuwe Route.

Bestuurlijke vernieuwing is een onderwerp waarover ik op het gemeentehuis van Baarn met de burgemeesters en verschillende wethouder heb onderhouden, dat het noodzakelijk is om nieuwe democratische vormen en verbinding met het lokaal bestuur tot stand te brengen. Een goed verlopen eerste Burgertop in Baarn genoemd een Inwonertop is gehouden op 28 oktober 2017. Daarna is een uitnodiging uitgegaan aan inwoners, die buiten de 108 deelnemers van deze bijeenkomst zijn gevallen, waaruit een Top 10 van de Burgers van Baarn is ontstaan. #TBB Een terug kom dag is aangekondigd op de avond van 22 februari 2018. Hulde aan de ambtenaren en burgers van Baarn! Op 21 maart 2018 gaan gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. Word het Eenheid of Versplintering? Dialoog of Decreet? Bottom-up werkt het beste is mijn signaal.

Op de waarde voor de mens, de Aarde en de samenleving wordt een ieder afgerekend, zowel bedrijf als politiek, duurzaam en aandacht voor de groene omgeving, circulaire economie zonder afval. Verdwijnen de (te) vele bakken die de openbare ruimte vervuilen? Bouwen betekent verlies van openbare ruimte en rust. Als Paleis Soestdijk bewoonbaar is verklaard als Hotel kom ik nog eens hier verblijven.

Mijn Boekpresentatie op Kasteel Groeneveld op 16 juli 2016 blijft levend in het boek dat ik hier heb voltooid. ‘Allergie voor de onzichtbare wereld’. http://www.familycoachschaacke.nl/allergie-voor-de-onzichtbare-wereld-a-boek-en-e-boek/

Fundamenteel is het is een keuze voor liefde of angst, die kan overheersen in je brein.

In mijn bestaan is het onvoorwaardelijke liefde en waarheid. Bewustzijn dat wij allen Eén zijn.

Een nieuwe Aarde als creatie ontstaat.

Baarn, 31 oktober 2017 –  bijgewerkt 24 november 2017, Annemarie M. Schaacke  M. 0642434481

EMDR werkt bij helen van trauma’s

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een door het Kwaliteitsinstituut van de Gezondheidszorg CBO erkende interventietechniek, die ik kan toepassen bij het verwerken van traumatische ervaringen. Niemand weet hoe het werkt. Langzamerhand komt er steeds meer erkenning, aangezien het effect is bewezen

Iedere huisarts beveel ik aan een standaard vraag te stellen: Hebben er schokkende gebeurtenissen plaatsgevonden in uw leven? Speciaal bij onduidelijke, vage klachten. Huiselijk geweld, kindermishandeling, seksueel misbruik blijft vaak ongezien.

Trauma’s opsporen is van groot belang om werkelijk klachten te kunnen laten afnemen of verdwijnen. Veel gedragsproblemen zijn te voorkómen, als kinderen worden onderzocht in de jeugdzorg op trauma’s, stellen nu psychologen*. Volgens de wetenschappers wordt steeds duidelijker dat opgelopen trauma’s een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van stoornissen en gedragsproblemen, maar blijft dat onopgemerkt. PTSS (Post-Traumatische Stress Stoornis) kan ongelooflijk snel afnemen, ook na oorlogservaringen in onze explosieve samenleving regelmatig aan de orde.

EMDR is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken.
Deze behandelmethode is in 1989 door Francine Shapiro ontwikkeld om traumatische gebeurtenissen te verwerken. Inmiddels is er steeds meer wetenschappelijke ondersteuning dat EMDR goed ingezet kan worden bij andere problemen en klachten, zoals bijvoorbeeld angststoornissen, de gevolgen van meervoudige traumatisering en chronische pijn.

In Nederland is de pestcultuur sterk verbreid, waarmee het pesten onder kinderen, waartegen de schoolleiding vaak onvoldoende optreedt, volwassenen later in hun leven de schadelijke gevolgen ondervinden. Kinderen worden etiketten opgeplakt, maar op hun gedrag wordt met pestgedrag gereageerd door hun leeftijdsgenoten.

Ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR als onderdeel van een behandeling worden toegepast.

Traject ‘Op weg naar een nieuwe balans’ in 6 consulten werkt effectief.
Dertig minuten kosteloos kennismaken voor Traject. Zie onder http://www.familycoachschaacke.nl/tarieven/ Tarieven 

*http://s.vk.nl/e-a4503355/

 

Kindermishandeling #laatzenietbarsten

Kindermishandeling gebeurt in het verborgene. Kinderen schamen zich ervoor en durven stock-photo-domestic-and-family-violence-little-girl-asking-for-help-175158260het niet te vertellen, loyaal als ze zijn naar hun ouders, beide ouders. Vaak beseffen ze niet dát ze mishandeld worden, aangezien ze niet beter weten. Het kan gaan om het lichamelijke aspect, dreigen met straffen en ook uitvoeren, in instellingen waaraan de kinderen zijn toevertrouwd (Jeroen Brouwers. Het hout). De corrigeerde tik wordt in Nederland niet meer getolereerd in het gezin, en lijfstraffen zijn verboden. Seksueel misbruik kan jaren plaatsvinden zonder opgemerkt te worden. Ook vindt geestelijke mishandeling plaats door het voortdurend kleineren van hun mogelijkheden en capaciteiten, het aanspreken van kinderen met woorden, waaruit minachting spreekt, waarbij mentaal een kind voor het leven kan worden beschadigd.

Meer dan een derde van de ouders besluit apart verder te gaan, waarbij kinderen voor een loyaliteit conflict worden gesteld, als ouders zich niet meer met elkaar kunnen verstaan. Dat kan leiden tot oudervervreemding van de ene ouder naar de andere, ondanks de door de kinderrechter vastgestelde bezoek- en omgangsregelingen. Van het treiteren van ouders onderling zijn kinderen de dupe, dat zich vaak via hen en bezoeken afspeelt. De ene ouder vindt de andere plots niet goed genoeg voor het kind, dat het recht heeft beide ouders te leren kennen. Het lijden van de verstoten ouder is levenslang, zowel van vaders als van moeders. Narcisme, destructieve relaties zijn lastig te onderscheiden.

Het vertrouwen bij kinderen in volwassenen wordt geschaad, de bescherming ontbreekt. Kinderen zien geen uitweg meer voor zichzelf. Talloze verhalen daarover kunt u overal lezen van jonge(re) en oudere kinderen, volwassenen nu, vaak anoniem. Pesten heeft groteske vormen aangenomen op de werkvloer, waarvan de ouders thuiskomen. Onnoemelijk veel leed vindt achter de voordeur plaats, in het verborgene. Daarover luchthartig spreken is geen optie, vandaar dat er een Week tegen de Kindermishandeling is georganiseerd met talloze activiteiten in alle Provincies en landelijk van 16-21 november.

2815ffbMeld kindermishandeling, praat met een kind en laat het vertellen, luister goed en wees opmerkzaam als zij opvallend en vreemd gedrag vertonen, zich terugtrekken in een groep of club, onmachtig zijn om vrolijk te kunnen deelnemen, kind zijn. Uiteraard kunnen daar ook andere zaken aan ten grondslag liggen, maar wij hebben toe te zien op elkaars kinderen, vooral als er met ouders veel misgaat, in vertrouwen. Het onderwijs, leraren, vertrouwenspersonen, hebben daarin een speciale taak, en worden met de nieuwe Wet op de Zorgplicht soms overbelast. Ieder mens is uniek, en dat blijft zo.

Heeft u begeleiding nodig, als ouder, die zich schaamt voor haar of zijn daden?

Andere ouders zijn u voorgegaan, want onmacht ligt vaak ten grondslag, aan gedrag.

“Op weg naar een nieuwe balans’, door begeleiding van ouder(s) en kinderen, gezin. Helen met EMDR.

30 minuten kosteloos kennismaken, met mogelijkheid tot vergoeding bij uw ziektekostenverzekering. Onder geheimhoudingsplicht. Uw privacy is gewaarborgd.  Tarieven

Faalangst, waartoe?

,

Faalangst is tot een nieuw fenomeen gegroeid in onze samenleving, zoals meer. Veel therapeuten en coaches houden zich hiermee bezig, in begeleiding, hoe hiermee om te gaan, als kind, jongere en ouder, volwassene. Wat is gezond?
Een gezonde tegenhanger is: ‘Als iets niet meteen lukt, dan leer je ervan’. Het vereist doorzettingsvermogen en concentratie en dat is een goede leerschool.
 
De samenleving zelf zit volop in transitie in een nieuwe tijd, waarin wij anders kunnen omgaan met elkaar. Waardering en aandacht voor wat is, bestaat, aanwezig is in je kind, puber, bevestigen, wat mogelijk is voor haar of hem, heeft veel met je eigen waarden en overtuigingen te maken, merk je als ouder.
Waardeer wat je kind kan en kijk naar jezelf, wat je kind je zegt en hoe dat voelt.
 
Ieder mensenkind wordt met een levensopdracht in zijn ziel geboren. Als je deze kunt vervullen, voel je je gelukkig. Dan heb je bereikt, wat je wilde bereiken.
Het beste uit jezelf halen, met studie en opleiding, is een hoog goed. Naar het hoogste streven dat mogelijk is vanuit jezelf, intellectueel, als ambacht, artistiek.
Van kinderen en jongeren vragen, wat zij niet aan talenten hebben, doet hen falen.
 
Laat kinderen spelen en beheers je als ouder aan de zijlijn van een voetbalveld. Kinderen en jongeren de vrijheid geven om zich te kunnen ontwikkelen, wie ze zijn.
Worden, wie je bent, in aanleg. Het ‘innerlijke kind’ van volwassenen is vaak beschadigd en dat resoneert mee in de reactie op je kind. Dat helen kan.
Je zult versteld staan, wat voor je kind dan mogelijk blijkt. Zonder faalangst.
 
Waarmee kan ik u van dienst zijn?               Annemarie M. Schaacke, Family Coach