Berichten

WAARDECREATIE: voor wie creëert het waarde?

Ondernemen, initiatieven nemen, dienstverlening: alles wordt afgerekend op de waarde, die het creëert. Ten eerste de waarde voor degene die iets produceert, initiatief neemt, diensten verleend.

Sociaal gedrag

Samen Bouwen

Daarnaast geeft de maatschappelijke waarde in groter verband de doorslag tot succes.

Duurzaam ondernemen, verantwoord omgaan met grondstoffen, innovatie, maatschappelijk verantwoord ondernemen is de nieuwe norm geworden. Dat geldt zowel voor het bedrijfsleven, als de zakelijke en maatschappelijke dienstverlening, door banken, overheden, onderwijs, gezondheidszorg.

Voor wie creëert het waarde is de centrale vraag als je iets onderneemt, de doelstelling, waarbij resultaat afspraken gesteld worden: wat wil je bereiken?
In 2016 zullen vele oude systemen gaan botsen met nieuwe, die gecreëerd zijn en worden vanwege de nieuwe waarden, gericht op de toekomst.

Wat heeft het voor waarde voor de burger, die aan voortdurende vernedering is bloot gesteld in de oude systemen, waartoe burgers en bedrijven hoge belastingen afdragen. Rente van banken wordt eenzijdig verlaagd,  pensioen waarde niet meer gegarandeerd, evenals dividenden voor aandeelhouders. De banken creëren onvoldoende waarde, waarvoor ze door belastinggelden te investeren door de politiek, overeind zijn gehouden in de laatste zeven jaren.

De overheid in onze parlementaire democratie realiseert zich onvoldoende dat het draagvlak onder burgers bijna is gehalveerd. De stembus wordt steeds minder bezocht en de onvrede wordt onderdrukt en neemt toe. Overheden strijden met elkaar, evenals politici, maar welke waarde creëert dat voor de burger, die de overheid boven zich heeft aangesteld?

De parlementaire democratie gaat op de schop, onherroepelijk. Het parlementsgebouw wordt in 2020 gesloten voor innovatie. Een reizend parlement is een goed idee, dat uitgewerkt kan worden. Het kiesstelsel is aan vernieuwing toe, evenals het oude versplinterde systeem van politieke partijen. De Grondwet spreekt in het geheel niet over hen, maar over volksvertegenwoordiging.

Nieuwe open verbindingen creëren ontstaat overal in het bedrijfsleven met Ondernemend Nederland ONL door Hans Biesheuvel opgericht, in co-creatie zoals Nederland Kantelt een beweging, door Jan Rotmans, hoogleraar Transitiekunde aan de Erasmus Universiteit. Maatschappelijke burgerbewegingen ontstaan voor sociale rechtvaardigheid en eerlijke verdeling.

Zoekt u vanwege deze visie een sparring-partner, een adviseur met hoogwaardige kennis als overheid, ondernemer, dienstverlener om u te begeleiden naar nieuw succes? Dat kan, ook in 2016!

Baarn, 12 februari 2016 Annemarie M. Schaacke

NIEUWETIJDSKINDEREN

,

LEZING ‘Nieuwetijdskinderen’ Wie zijn ze en wat leren ze ons?

Annemarie M. Schaacke, Family Coach / Natuurgeneeskundig therapeut

in Soest, bij Boekhandel Van de Ven, Soest-Zuid.

Nieuwetijdskinderen: mogelijk heb je ze als ouder, of ben je zelf een Nieuwetijdskind?

Heb je ze in de klas of om je heen en wil je meer weten over wat dat betekent?

scholieren in de klas

In deze Lezing gaat zij in op het ontstaan van het begrip Nieuwetijdskinderen, wie ze zijn en wat ze ons te leren hebben. Haar pas verschenen boek: ‘Allergie voor de onzichtbare wereld is deze avond te koop.

Na de pauze mogelijkheid tot interactie

Ouders zijn de deskundigen bij uitstek wat betreft hun eigen kinderen bij opgroeien.

Hierbij komen aan de orde: kenmerken, communicatie,  de verschillende typen, zwakke en sterke kanten van het nieuwetijdskind, hoe de energie van nieuwetijdskinderen op hun ouders inwerkt, gevolgen van gevoeligheid, kinderen met diagnoses, AD(H)D, autisme,  medicatie en wat is het alternatief, volwassen nieuwetijdskinderen.

Tijd: 20-22 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.

Toegang: € 10.

———————————————————————————————————

 

Interview Annemarie M. Schaacke voor RTVRadio Baarn op 20 januari 2015 om 20 uur is te beluisteren via deze link (18 minuten) over ‘De wereld in 2015’ – Nieuwetijdskinderen.

Inlichtingen: T. 035 544 75 23

Week van het Ondernemen 10-14 november 2014 MBO Amersfoort

Volg de Workshop op 11 november om 15 uur: Wat zijn jouw dromen? Annemarie M. Schaacke.

Wat zijn je dromen als MBO student? Hoe ga je ze waarmaken?

Deze Workshop geeft je de mogelijkheid je dromen uit te spreken, wat JOU inspireert om te gaan ondernemen of bij welke onderneming. Hoe je dat gaat doen en met wie!

Keuzes van nu bepalen jouw toekomst! Maximaal 15 studenten. WORKSHOP IS VOL!
Ander uur is in bespreking.

Annemarie M. Schaacke, Bedrijf van de Toekomst, Consultancy in samenwerking is spiritual speaker en begeleidt jonge mensen (en hun ouders) naar de best passende keuze voor zichzelf.

Aan huis heeft zij een Praktijk als Family Coach / Therapeut in Baarn.

Bekijk het filmpje op You Tube door aanklikken: Workshop 11 november 2014 om 15 uur Annemarie M. Schaacke. Bedrijf van de Toekomst, Consultancy in samenwerking.

0 Reacties/door

PASSENDE ZORG VOOR OUDERS EN KINDEREN MET ‘ETIKETTEN’

Worden wie je bent, lijkt verder weg dan ooit voor kinderen, die opvallen, anders zijn. Bij instituties die onderzoeken en kwalificaties mogen verlenen aan ouders, diagnoses stellen, krijgen kinderen een ’etiket’. Wat dit met hen zelf doet, hun ontwikkeling schaadt, schijnt weinig oog voor te zijn of niet gezien te worden. Recent een klein bericht van de Gezondheidsraad, dat het aantal kinderen tussen de 4 en 18 jaar met ADHD gediagnosticeerd dat Ritalin krijgt voorgeschreven, in tien jaar tijd is verviervoudigd. Dat is 4,5% van de kinderen tusen de 4-18 jaar. Het moet niet gekker worden, vinden velen, waaronder deskundigen en therapeuten. Bijwerkingen van Ritalin gebruik zijn slaapproblemen, hoofdpijn of nervositeit. www.gezondheidsraad.nl/nl/nieuws/meer-medicatie-adhd-baart-zorgen

Er zijn nieuwe wijzen van behandelen en aandacht hebben voor de uitdagingen waar ouders en kinderen voor gesteld worden. Een kind opvoeden met een ‘etiket’ vereist veel van hun omgeving. Tolerantie, liefde voor het kind dat anders is in een maatschappij, waar de prestatiedruk wordt opgevoerd. Als Family Coach / Therapeut mag ik psychologische en levensbrede begeleiding bieden aan volwassenen en kinderen met autisme en ADHD diagnosis, in samenwerking. Het gaat om het ZIJN van de therapeut of coach naast degene met een diagnose ADHD of autisme. De methode is ontwikkeld door Herman de Neef, de zgn. Pillar methode, beschreven in zijn boek ‘Op weg naar rust’. Dit is een door het Ministerie VWS goedgekeurde interventie methode, met aandacht voor de mens en het kind in levensbrede begeleiding. Met deze goedkeuring kan de behandeling vergoed worden door ziektekostenverzekeringen. In 2009 heeft de Gezondheidsraad haar rapport “Autisme, een leven lang anders’ uitgebracht, dat daarover adviseert.

Passende zorg is van groot belang in samenhang met Passend onderwijs, de nieuwe wet, die per 1 augustus 2014 van kracht wordt, waarmee scholen een zorgtaak krijgen.

 

Faalangst, waartoe?

,

Faalangst is tot een nieuw fenomeen gegroeid in onze samenleving, zoals meer. Veel therapeuten en coaches houden zich hiermee bezig, in begeleiding, hoe hiermee om te gaan, als kind, jongere en ouder, volwassene. Wat is gezond?
Een gezonde tegenhanger is: ‘Als iets niet meteen lukt, dan leer je ervan’. Het vereist doorzettingsvermogen en concentratie en dat is een goede leerschool.
 
De samenleving zelf zit volop in transitie in een nieuwe tijd, waarin wij anders kunnen omgaan met elkaar. Waardering en aandacht voor wat is, bestaat, aanwezig is in je kind, puber, bevestigen, wat mogelijk is voor haar of hem, heeft veel met je eigen waarden en overtuigingen te maken, merk je als ouder.
Waardeer wat je kind kan en kijk naar jezelf, wat je kind je zegt en hoe dat voelt.
 
Ieder mensenkind wordt met een levensopdracht in zijn ziel geboren. Als je deze kunt vervullen, voel je je gelukkig. Dan heb je bereikt, wat je wilde bereiken.
Het beste uit jezelf halen, met studie en opleiding, is een hoog goed. Naar het hoogste streven dat mogelijk is vanuit jezelf, intellectueel, als ambacht, artistiek.
Van kinderen en jongeren vragen, wat zij niet aan talenten hebben, doet hen falen.
 
Laat kinderen spelen en beheers je als ouder aan de zijlijn van een voetbalveld. Kinderen en jongeren de vrijheid geven om zich te kunnen ontwikkelen, wie ze zijn.
Worden, wie je bent, in aanleg. Het ‘innerlijke kind’ van volwassenen is vaak beschadigd en dat resoneert mee in de reactie op je kind. Dat helen kan.
Je zult versteld staan, wat voor je kind dan mogelijk blijkt. Zonder faalangst.
 
Waarmee kan ik u van dienst zijn?               Annemarie M. Schaacke, Family Coach