Berichten

NIEUWETIJDSKINDEREN

,

LEZING ‘Nieuwetijdskinderen’ Wie zijn ze en wat leren ze ons?

Annemarie M. Schaacke, Family Coach / Natuurgeneeskundig therapeut

in Soest, bij Boekhandel Van de Ven, Soest-Zuid.

Nieuwetijdskinderen: mogelijk heb je ze als ouder, of ben je zelf een Nieuwetijdskind?

Heb je ze in de klas of om je heen en wil je meer weten over wat dat betekent?

scholieren in de klas

In deze Lezing gaat zij in op het ontstaan van het begrip Nieuwetijdskinderen, wie ze zijn en wat ze ons te leren hebben. Haar pas verschenen boek: ‘Allergie voor de onzichtbare wereld is deze avond te koop.

Na de pauze mogelijkheid tot interactie

Ouders zijn de deskundigen bij uitstek wat betreft hun eigen kinderen bij opgroeien.

Hierbij komen aan de orde: kenmerken, communicatie,  de verschillende typen, zwakke en sterke kanten van het nieuwetijdskind, hoe de energie van nieuwetijdskinderen op hun ouders inwerkt, gevolgen van gevoeligheid, kinderen met diagnoses, AD(H)D, autisme,  medicatie en wat is het alternatief, volwassen nieuwetijdskinderen.

Tijd: 20-22 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.

Toegang: € 10.

———————————————————————————————————

 

Interview Annemarie M. Schaacke voor RTVRadio Baarn op 20 januari 2015 om 20 uur is te beluisteren via deze link (18 minuten) over ‘De wereld in 2015’ – Nieuwetijdskinderen.

Inlichtingen: T. 035 544 75 23

PASSENDE ZORG VOOR OUDERS EN KINDEREN MET ‘ETIKETTEN’

Worden wie je bent, lijkt verder weg dan ooit voor kinderen, die opvallen, anders zijn. Bij instituties die onderzoeken en kwalificaties mogen verlenen aan ouders, diagnoses stellen, krijgen kinderen een ’etiket’. Wat dit met hen zelf doet, hun ontwikkeling schaadt, schijnt weinig oog voor te zijn of niet gezien te worden. Recent een klein bericht van de Gezondheidsraad, dat het aantal kinderen tussen de 4 en 18 jaar met ADHD gediagnosticeerd dat Ritalin krijgt voorgeschreven, in tien jaar tijd is verviervoudigd. Dat is 4,5% van de kinderen tusen de 4-18 jaar. Het moet niet gekker worden, vinden velen, waaronder deskundigen en therapeuten. Bijwerkingen van Ritalin gebruik zijn slaapproblemen, hoofdpijn of nervositeit. www.gezondheidsraad.nl/nl/nieuws/meer-medicatie-adhd-baart-zorgen

Er zijn nieuwe wijzen van behandelen en aandacht hebben voor de uitdagingen waar ouders en kinderen voor gesteld worden. Een kind opvoeden met een ‘etiket’ vereist veel van hun omgeving. Tolerantie, liefde voor het kind dat anders is in een maatschappij, waar de prestatiedruk wordt opgevoerd. Als Family Coach / Therapeut mag ik psychologische en levensbrede begeleiding bieden aan volwassenen en kinderen met autisme en ADHD diagnosis, in samenwerking. Het gaat om het ZIJN van de therapeut of coach naast degene met een diagnose ADHD of autisme. De methode is ontwikkeld door Herman de Neef, de zgn. Pillar methode, beschreven in zijn boek ‘Op weg naar rust’. Dit is een door het Ministerie VWS goedgekeurde interventie methode, met aandacht voor de mens en het kind in levensbrede begeleiding. Met deze goedkeuring kan de behandeling vergoed worden door ziektekostenverzekeringen. In 2009 heeft de Gezondheidsraad haar rapport “Autisme, een leven lang anders’ uitgebracht, dat daarover adviseert.

Passende zorg is van groot belang in samenhang met Passend onderwijs, de nieuwe wet, die per 1 augustus 2014 van kracht wordt, waarmee scholen een zorgtaak krijgen.