Berichten

EMDR werkt bij helen van trauma’s

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een door het Kwaliteitsinstituut van de Gezondheidszorg CBO erkende interventietechniek, die ik kan toepassen bij het verwerken van traumatische ervaringen. Niemand weet hoe het werkt. Langzamerhand komt er steeds meer erkenning, aangezien het effect is bewezen

Iedere huisarts beveel ik aan een standaard vraag te stellen: Hebben er schokkende gebeurtenissen plaatsgevonden in uw leven? Speciaal bij onduidelijke, vage klachten. Huiselijk geweld, kindermishandeling, seksueel misbruik blijft vaak ongezien.

Trauma’s opsporen is van groot belang om werkelijk klachten te kunnen laten afnemen of verdwijnen. Veel gedragsproblemen zijn te voorkómen, als kinderen worden onderzocht in de jeugdzorg op trauma’s, stellen nu psychologen*. Volgens de wetenschappers wordt steeds duidelijker dat opgelopen trauma’s een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van stoornissen en gedragsproblemen, maar blijft dat onopgemerkt. PTSS (Post-Traumatische Stress Stoornis) kan ongelooflijk snel afnemen, ook na oorlogservaringen in onze explosieve samenleving regelmatig aan de orde.

EMDR is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken.
Deze behandelmethode is in 1989 door Francine Shapiro ontwikkeld om traumatische gebeurtenissen te verwerken. Inmiddels is er steeds meer wetenschappelijke ondersteuning dat EMDR goed ingezet kan worden bij andere problemen en klachten, zoals bijvoorbeeld angststoornissen, de gevolgen van meervoudige traumatisering en chronische pijn.

In Nederland is de pestcultuur sterk verbreid, waarmee het pesten onder kinderen, waartegen de schoolleiding vaak onvoldoende optreedt, volwassenen later in hun leven de schadelijke gevolgen ondervinden. Kinderen worden etiketten opgeplakt, maar op hun gedrag wordt met pestgedrag gereageerd door hun leeftijdsgenoten.

Ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR als onderdeel van een behandeling worden toegepast.

Traject ‘Op weg naar een nieuwe balans’ in 6 consulten werkt effectief.
Dertig minuten kosteloos kennismaken voor Traject. Zie onder http://www.familycoachschaacke.nl/tarieven/ Tarieven 

*http://s.vk.nl/e-a4503355/