Waarheid en wetenschap in een levend universum

                                                                                                                                                                     “Waarheid is het leven zelf”  Jiddu Krishnamurti (1895-1986)

Voor veel mensen is een wetenschappelijk ‘bewijs’ de waarheid. Echter, men vergeet dat het gedachten model of hypothese, systeem, waarvan wordt uitgegaan de resultaten fundamenteel beïnvloedt. Einstein was er niet blij mee, dat de door hem ontdekte Relativiteitstheorie niet kloppend was voor de ‘zwarte gaten’ in het heelal. De donkere materie. Het Heelal is veel groter. Als je dit bestudeert, bestudeer je het verleden. Slechts een tipje van de sluier wordt opgelicht met de astronomie en verblijf in de ruimte, ruimtevaart. André Kuipers en eerdere ruimtevaarders als Wubbo Ockels hebben de kwetsbaarheid van de planeet Aarde kunnen waarnemen. Daarna worden zij ambassadeurs en leiders van ons collectief bewustzijn.

Kwantummechica brengt nieuwe uitgangspunten. In de kwantummechanica kunnen deeltjes op twee plaatsen tegelijk zijn. Het onderzoek van Leo Kouwenhoven en zijn collega’s (TU-Delft) toont het bestaan aan. Een deeltje dat z’n eigen antideeltje is. Een elementair deeltje met nul energie, nul magnetische ‘spin’, nul elektrische lading. En toch is het iets. Het Majoranadeeltje, naar de ontdekker Ettore Majorana, begin 20e eeuw. Met de formule van Majorana bracht Kouwenhoven een collectief deeltje aan het licht. Hij denk dat álle deeltjes in zekere zin quasideeltjes zijn. Het ligt aan de schaal waarop je ernaar kijkt. Wat we nu fundamentele deeltjes noemen, zijn deeltjes die mogelijk ook een interne structuur hebben, volgens Nanowetenschappers. Veelbelovend voor de ontwikkeling van een kwantumcomputer.

Nulpuntenergie blijkt te kunnen bestaan. In de praktijk reeds aangetoond.

De algemene samenhang, coherentie, is van geheel andere aard, dan tot nu toe in ons bewustzijn lag. Iedere levende cel heeft een biofotonisch veld dat coherente energie uitzendt en daarmee resoneert. Als iedere cel dat uitzendt, vormt het volledige levende systeem feitelijk een resonerend veld dat non-lokaal is. Dit wil zeggen dat het alom tegenwoordig is. De natuurkunde staat fundamenteel voor een nieuwe fase van ontwikkeling. Daarmee ons denken over communicatie. Het veld van coherentie en communicatie van ieder van ons is verstrengeld met de golven van andere organismen. Aangetoond wordt dat er in het nieuwe wetenschappelijk paradigma een soliede basis bestaat voor een specifieke spirituele c.q. transcendente toestanden van ons collectief bewustzijn. In de richting van een verzoening van wetenschap en spiritualiteit, religie.

Focussen op het beste uit de twee werelden van wetenschap en spiritualiteit, religie, door aan te sturen op samenwerking, in plaats van conflicten en wedijver, kan in de 21ste eeuw tot een Renaissance leiden in Verbinding. Die blijkt altijd aanwezig te zijn geweest.

De kwantumsprong naar de vijfde dimensie is aan de orde. Springt u mee?

Baarn, 21 januari 2014           A.M. Schaacke 

* Signatures of Majorana fermions in hybrid superconductor-semiconductor nanowire devices, V. Mourik, K. Zuo, S.M. Frolov1 S.R. Plissard, E.P.A.M. Bakkers1 , L.P. Kouwenhoven 1

Kavli Institute of Nanoscience, TU Delft, 2600 GA Delft

* The New Science and Spirituality Reader. Rochester, USA. In Nederlandse vertaling:

* De verbinding tussen wetenschap en spiritualiteit. Erwin Laszlo en Kingsley Dennis (Red.). Deskundigen aan het woord. Utrecht,  VBK/media, 2012. 184 p.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie