WREKERS AANDEELHOUDERS EINDPEL

Het eindspel is aan Moeder Aarde, die zich hevig verzet tegen wat haar wordt aangedaan. De vrouwelijke energie in de wereld brengen, die eeuwenlang hard en mannelijk is onderdrukt, zoals de RK met celibaat en uitwassen laat zien, extremisme. Witwassen?

Vergeet het maar: de volgende keer zit Hans Wijers er niet meer, maar is in Oezbekistan. Komisch, maar waar.
Enkele reis graag…. samen met Hoe heet hij ook al weer? O ja, Jeroen van der Veer (Shell).

Het kan geen toeval zijn: vanaf vandaag draait de langverwachte spectaculaire Avengers : Endgame in de bioscopen. In dit laatste deel komen alle overgebleven superhelden samen om in actie te komen tegen de allesvernietigende Thanos. Thanatos is de personificatie van de dood in de Griekse Mythologie. Als personage bedacht door Jim Starlin en maakte zijn debuut in Iron Man #55 (Februari 1973), uit de strips van Marvel Comics.

Als meest invloedrijke man in Nederland wordt Hans WIjers gezicht gezien op vele podia van aandeelhoudersvergadering. Zoals in de Shell board. Deze multinational heeft geen dividendbelasting afgedragen, dat een ‘legale’ zaak zou zijn in onderhandeling met de belastingdienst. Er is geen burger of bedrijf in Nederland dat belasting mag ontduiken, waarom Shell wel is een dubieuze zaak, want de belastingdienst is er om belastingontwijking op te sporen. Aandeelhouders van Follow-This zijn sinds 2015 actief om Shell een duurzame koers te laten varen op de toekomst gericht, zeker na het ondertekenen van het Klimaatakkoord. Ben van Beurden CEO ontraadt hun motie steeds, adviseert negatief aan de aandeelhoudersvergadering. CO2 uitstoot voorkómen is waarop deze multinational gericht heeft te zijn, vinden steeds meer aandeelhouders, die Shell nu het onderschreven Klimaatakkoord vragen te handhaven. In plaats daarvan biedt Shell Nederland bomen aan om te planten, als grootste opnemers van CO2, de natuur.
Dood en verderf heeft Shell teweeg gebracht in gebieden waar zij hun winsten hebben behaald, in landen waar corruptie welig tiert.

Gisteren blijkt Hans Wijers geen enkel inzicht te hebben in de gevolgen van het ING debacle in 2018 als nieuwe voorzitter. Tweederde meerderheid in twee stemmingen hebben geen décharge verleend aan de ING Top. Het is in de recente bedrijfsgeschiedenis niet eerder vertoond dat aandeelhouders zich zo duidelijk uitspreken tegen een zittend bestuur. Wijers opende de vergadering met een uitgebreide verklaring, waarin hij beaamde dat 2018 ‘in een aantal opzichten een teleurstellend jaar’ was. Naast de witwaszaak speelde ook het terugdraaien van een salarisverhoging voor ING-topman Ralph Hamers. Dit gebeurde na grote maatschappelijke en politieke kritiek. In september kwam ING een schikking van €775 mln overeen met het Openbaar Ministerie. Die hield verband met het faciliteren van witwaspraktijken in Oezbekistan , aan olie/gas wordt verdiend, maar grote uitstoot en bittere armoede onder de bevolking.

Voor de Hoge Raad ermee zou ik concluderen, maar de bovenlaag, de elite beschikte anders.
Met geld van belastingbetalers is de Nederlandse Leeuw overeind gehouden, de ING denkt met u mee… Wijers was duidelijk aangeslagen en vergat afzwaaiend commissaris Hans Breukink te bedanken voor 12 jaar trouwe dienst.
Aan wie kun je je afvragen …. welge(s)teld aan zichzelf.

ING: $13.000 mrd voor duurzame energie tot 2050. Om de omslag naar groene energie mogelijk te maken, zal wereldwijd de komende dertig jaar zo’n $13.000 mrd moeten worden geïnvesteerd in zonnepanelen en windturbines. Daarmee wordt de CO2-uitstoot fors verminderd. In 2050 is die in lijn met de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs, maar de komende twintig jaar ligt die er nog boven.